Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek verzamelen verhalen van eerste generatie nieuwkomers

18 Januari 2021

Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek verzamelen verhalen van eerste generatie nieuwkomers

Op zoek naar een gedeeld verleden, op weg naar een gedeelde toekomst. Met die gedachte bundelen Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek de krachten om hun rijke migratiegeschiedenis in kaart te brengen, te tonen en te bewaren voor de volgende generaties. De drie buurgemeenten werven daarvoor samen een projectcoördinator aan, die zich twee jaar lang zal verdiepen in de verhalen en tradities van mensen met een buitenlandse afkomst, die deel zijn gaan uitmaken van onze gemeenschap. Onze regio is vandaag een veelkleurige mengelmoes met een rijke geschiedenis aan diversiteit. Achter deze geschiedenis gaan heel wat verhalen van mensen en verhalen over migratie schuil. Erfgoed dat Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek voorgoed willen bewaren, voor en door hun inwoners en in nauwe samenwerking met o.a. het Agentschap Integratie en Inburgering, Museum Hof van Busleyden, J@m vzw, Vormingplus regio Mechelen en ROJM vzw. "Ze behoren tot het geheugen van de regio" “De mensen die in de jaren 60 vanuit het buitenland naar hier kwamen brachten heel wat culturele bagage mee. Hun levenservaringen en tradities hebben onze samenleving verrijkt. De kwetsbare, maar ook mooie verhalen van deze eerste generatie nieuwkomers mogen niet verloren gaan. Ze behoren tot het geheugen van de regio”, zegt Gabriella De Francesco (foto midden), schepen van diversiteit en gelijke kansen in Mechelen. “Bovendien is het voor hun kinderen en kleinkinderen, net als voor hun buren, klasgenoten of collega’s, ontzettend belangrijk om te weten waar zij vandaan komen, om zichzelf en elkaar beter te begrijpen. Met dit project erkennen en omarmen we migratie.” An Coen (foto links), schepen van integratiebeleid in Sint-Katelijne-Waver, pikt in: “Deze intergemeentelijke samenwerking biedt kansen om kennis en ervaringen te delen met elkaar. We voeren dit project uit in samenwerking met sociale, culturele en jeugdorganisaties. Dé grootste troef is dat we mét de gemeenschappen praten en werken in plaats van over hen te praten.” “Met dit project gaan we op zoek naar migratieverhalen van onze inwoners met een migratieachtergrond”, aldus Murat Öner (foto rechts), schepen van samenleven in Willebroek. “Om deze verhalen te verzamelen, zullen we creatieve methodieken gebruiken. We denken hierbij aan diepte-interviews en dialoogtafels. Om dit te realiseren, gaan we een samenwerking opzetten met verschillende verenigingen en organisaties. De bedoeling is om die verhalen zo tastbaar mogelijk te maken om ze aan de inwoners voor te stellen. Als schepen vind ik het belangrijk dat we dit laagdrempelig en toegankelijk maken.” Thematische insteek per gemeente De thematische focus varieert afhankelijk van de lokale context. In Mechelen ligt de inhoudelijke focus op levensverhalen en belevingen van migranten (aankomst, nieuw leven opbouwen, …). Willebroek focust vooral op het belang van het kanaal en de industrie (fabriek de Naeyer) en de impact die dit gehad heeft op migratie. In Sint-Katelijne-Waver ligt de focus op migratie en tuinbouwerfgoed. Dit bovenlokaal cultuurproject ontvangt een subsidie van 114.156 euro van de Vlaamse overheid, departement Cultuur, Jeugd en Media voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Daarbovenop voorzien de partners een cofinanciering van 151.737 euro (113.737 euro personeelsinzet + 38.000 euro werkingsmiddelen).