Herinrichting Leopold-, Conscience- en Colomastraat op maat van fietsers

27 September 2021

Herinrichting Leopold-, Conscience- en Colomastraat op maat van fietsers

"Om een stad op fietsmaat te zijn, moet de fiets ook voor alle ritten een veilige en vlotte optie zijn" - schepen Patrick Princen

De tangent nadert haar voltooiing waardoor ook de aanpassingen voor de straten in de onmiddellijke omgeving van het station concreter worden. Tijdens een infomoment donderdagavond kregen de bewoners, handelaars en horeca-uitbaters toelichting bij de circulatie en tussentijdse inrichting van de Leopold-, Conscience- en Colomastraat.

Afbeeldingen © OMGEVING

De naam ‘Mechelen in beweging’ beschrijft het stationsproject het best: het gaat niet louter om infrastructuurwerken aan en rond het station, het is een project dat de aanblik van Mechelen en de manier waarop we in een rond Mechelen bewegen volledig zal veranderen. De aanleg van de tangent houdt het doorgaande verkeer volledig weg uit de stationsbuurt en geeft deze wijk letterlijk opnieuw ademruimte. Burgemeester Alexander Vandersmissen vertelt: “Met deze nieuwe verbindingsweg krijgen we de kans om doorgaand autoverkeer verder van het stadscentrum weg te houden. Met gerichte ingrepen aan de bestaande weginfrastructuur kunnen we er van bij het begin voor zorgen dat de tangent optimaal benut wordt en dat de stationsomgeving terug veel meer van de Mechelaar zelf wordt.”

Bij die aangepaste circulatie gaan de grote verkeersstromen, die momenteel stadinwaarts via de Consciencestraat komen en staduitwaarts via de Coloma- en Leopoldstraat, eruit: de Colomastraat wordt een doodlopende straat, de Leopoldstraat wordt een dubbelrichtingsstraat tussen de Vesten en de Postzegellaan, de Consciencestraat wordt de ontsluitingsweg voor het openbaar vervoer van en naar het station. Deze aanpassing geven heel wat mogelijkheden om meer ruimte te geven aan actieve weggebruikers en voor extra groen.

Schepen Patrick Princen (openbare werken en natuur en groenontwikkeling) vertelt: “In de drie straten in kwestie volgen de fietsers nu de rijrichting van de wagens, wat er vaak toe leidt dat fietsers een omweg moeten maken om op hun bestemming te geraken. Dat komt niet meer overeen met de visie op Mechelen als fietsstad die we vandaag hebben: om een stad op fietsmaat te zijn, moet de fiets ook voor alle ritten een veilige en vlotte optie zijn. Zowel de Leopoldstraat als de Consciencestraat krijgen in de tussentijdse herinrichting dan ook een fietspad in beide richtingen. Er komt ook heel wat extra groen bij: samengeteld wordt ongeveer 500 m² onthard en komen er 37 bomen bij.”

Op de infoavond van 23 september waren een 70-tal mensen aanwezig. Bewoners, handelaars en horecauitbaters zijn grotendeels positief over de nieuwe plannen. Er werden wel wat vragen gesteld over de nieuwe circulatie en er werd ook een bemerking over de circulatie in de zijstraten van de Leopoldstraat. Om hier ongewenste sluiproutes te vermijden, wordt de suggestie ter harte genomen om dit grondig te herbekijken. Daarnaast werden onder andere ook het laden en lossen in de Consciencestraat en de spreiding van de fietsnietjes in Conscience- en Leopoldstraat als aandachtspunt geformuleerd.

Alle info, de presentaties en de opname van de toelichting zijn beschikbaar op de website van de stad via www.mechelen.be/heraanleg-coloma-conscience-leopold. De uitvoering van de tussentijdse herinrichting staat gepland voor de lente van 2022, na de opening van de tangent.