Heilig Hartkerk wordt ‘mARTa’

22 Maart 2022

Heilig Hartkerk wordt ‘mARTa’

"De buurtbewoners hebben gekozen"

Sinds enkele weken is de Heilig Hartkerk in de Adegemstraat een broeiplek voor de buurt Heihoek. Naast de plannen voor de heropleving van de wijk wordt de Heilig Hartkerk herbestemd tot een socioculturele hotspot. Een eerste stap in dit participatief traject was de keuze van de naam. De buurtbewoners konden stemmen en doopten de kerk ‘mARTa’.

Schepen voor cultuur Björn Siffer: “Met mARTa maakt de Mechelaar een prachtige keuze. Een sterke, vrouwelijke en catchy naam die op een klinkende manier de kunst- en cultuurhub in wording vat. mARTa staat voor: m=Mechelse, ART=kunst(en), a=(in de)Adegemstraat. Een nieuw cultuurhuis dat creatief talent onderdak biedt en een duwtje in de rug zal geven. Maar ook een socio-cultureel knooppunt dat buurtbewoners en verenigingen zal verbinden met elkaar.”

mARTa, een naam die alles omvat waar de herbestemming van de ontwijde kerk voor staat. De herbestemming loopt via een participatief traject. Buurtbewoners, lokale verenigingen en ondernemers krijgen de kans om via een coöperatieve samenwerking de plek vorm te geven en uit te baten. De infosessie van 8 maart was het startschot, nu de naam gekend is kan er concreet gewerkt worden aan de verdere invulling.

“Een mooi participatief project waarbij 146 Mechelaars naar de stembus zijn getrokken om zelf een naam te kiezen. De volgende stap is om met dezelfde geëngageerde mensen samen te komen en via gerichte workshops het buurthuis verder vorm te geven. De stad, de Mechelaar en de ondernemers slaan de handen in elkaar. Het wordt een mooi project dat bottom-up vorm krijgt. Op deze manier wordt mARTa een echte plaats voor ontmoeting in de buurt”, vertelt Rina Rabau Nkandu, schepen voor participatie en sociale cohesie.

“De herbestemming zal dit historische gebouw een nieuw leven geven, maar ook de buurt doen opleven. We blijven herbestemmingen of nevenbestemmingen van onze Mechelse kerken verder onderzoeken, zodat we deze gebouwen op een respectvolle manier verder kunnen blijven gebruiken”, zegt Koen Anciaux, schepen van monumenten en gebouwen.

“Iedere Mechelaar kreeg de kans om een idee voor de naam in te dienen. En de mensen waren enthousiast, want er werden maar liefst 56 namen ingezonden! Via ons buurtparlement Heihoek werd daarom een top 5 opgesteld, waaruit gekozen kon worden. Het werd een nek-aan-nekrace met de werktitel ‘h.Art’, maar ‘mARTa’ werd laureaat”, besluiten de mensen van het buurtparlement Heihoek.