Campagne en grootschalig onderzoek om energieverbruik thuis aan te pakken

21 Mei 2021

Campagne en grootschalig onderzoek om energieverbruik thuis aan te pakken

Stad Mechelen lanceert de informatiecampagne ‘Haal energie uit je factuur’, met eenvoudige tips om thuis minder energie te verbruiken. Aan de campagne is een grootschalig onderzoek gekoppeld in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven, Fluvius en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, naar de invloed van verschillende motivatietechnieken op het energieverbruik. De energiefactuur. Iedereen krijgt ze, maar weinigen worden er echt blij van. Stad Mechelen wil daar iets aan doen. Schepen van energie Marina De Bie legt uit: “Sommige huishoudelijke toestellen en bepaalde dagelijkse gewoontes vragen heel wat energie, zonder dat we ons daar altijd bewust van zijn. Het huishoudelijk energieverbruik staat in voor 40% van de totale CO2-uitstoot in Mechelen. Sensibilisering is dus belangrijk, net als communicatie en tips om het individuele energieverbruik aan te pakken. Dan daalt de prijs op je energiefactuur vanzelf en dragen we allemaal samen bij aan de daling van de CO2-uitstoot in Mechelen.” “In dit proefproject onderzoeken we op twee jaar tijd hoe we onze inwoners het beste motiveren om hun gedrag aan te passen. Mechelen is voor de studie onderverdeeld in 90 verschillende buurten die gelijkmatig verdeeld zijn over het historisch stadcentrum, de stadswijken in de rand en de dorpen. Deze 90 buurten zijn willekeurig verdeeld over zes verschillende conditiegroepen. Deze conditiegroepen worden elk op een andere manier aangesproken en gestimuleerd om energie te besparen. Bij welke aanpak zal de gedragsverandering en dus de energiebesparing het grootst zijn? Met de onderzoeksresultaten worden beleidsaanbevelingen gedaan voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen”, aldus schepen Marina De Bie. 37.000 huishoudens In totaal zijn er bijna 37.000 huishoudens betrokken. Iedereen ontvangt in de loop van de komende dagen een brief en een informatiefolder in de bus. Daarop staat informatie over het gemiddelde verbruik van gas en elektriciteit, alsook over het verbruik van de 20% zuinigste huishoudens uit de buurt. Met deze informatie kunnen de Mechelaars hun eigen energieverbruik vergelijken. De informatie op de folder verschilt van buurt tot buurt. Het energieverbruik kan uitgedrukt zijn in euro, CO2 of een combinatie van beide. De helft van alle buurten ontvangt bij de folder bovendien een extraatje, een incentive. Bij de eerste zending is dat een meterkaart om zelf je verbruik te noteren. Zo ontstaan er in totaal zes verschillende controlegroepen, die willekeurig zijn toegewezen over de 90 verschillende buurten. Iedereen ontvangt gedurende een jaar vier keer zijn ‘persoonlijke’ folder, telkens met nieuwe info, een getuigenis van een Mechelaar die al energie bespaart en seizoensgebonden tips om mee aan de slag te gaan. Op de website van Mechelen Klimaatneutraal staan nog meer informatie en tips om mee aan de slag te gaan. Aan de hand van de verbruiksgegevens van netbeheerder Fluvius, zal Stad Mechelen in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven gedurende twee jaar analyseren of de folders en de incentives er al dan niet voor zorgen dat het energieverbruik van de Mechelaars naar beneden gaat, in vergelijking met andere Vlaamse steden. Er wordt ook nagegaan welke motivatietechniek het best heeft gewerkt en of er een blijvend effect is nadat de experimentele fase is afgerond. Het is de bedoeling om de motivatietechnieken die het best werken in de toekomst ook uit te rollen naar andere steden en gemeenten in heel Vlaanderen. Gedragswijziging via de energiefactuur vormt immers één van de actiepunten uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030. Het project ‘Haal energie uit je factuur’ is een samenwerking tussen Stad Mechelen, KUL, Fluvius en VEKA en kadert in het Europees project BE REEL! Het loopt vanaf juni 2021. “Wij wensen alle Mechelaars alvast veel succes met de tips die ze toegestuurd krijgen. Vele kleintjes maken samen een groot verschil”, besluit schepen Marina De Bie. https://klimaatneutraal.mechelen.be/haal-energie-uit-je-factuur