GRO..M en stad Mechelen bundelen krachten voor kinderrechten in het Zuiden

06 Februari 2014

GRO..M en stad Mechelen bundelen krachten  voor kinderrechten in het Zuiden

De komende twee jaar zal de stad Mechelen en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Mechelen (GRO..M) volop inzetten op projecten in het Zuiden die werken rond het thema kinderrechten. Mechelse organisaties met ontwikkelingsprojecten in het Zuiden rond kinderrechten kunnen hiervoor subsidies aanvragen. In totaal worden jaarlijks bijna 42 000 euro aan subsidies verdeeld. De komende twee jaar zullen veel aandacht en middelen worden geschonken aan het thema kinderrechten in Mechelen. Dat hebben de stad en de GRO..M samen beslist. Daarmee worden volgende woorden uit het bestuursakkoord concreet gemaakt:"Een lokaal beleid inzake internationale samenwerking vraagt voldoende focus. Daarnaast is er de uitdaging om Mechelse initiatieven voldoende zichtbaar te maken voor de Mechelaar. Om die reden kiezen de GRO..M en de gemeenteraad voortaan tweejaarlijks één groot Zuidproject of een centraal thema waar een substantieel deel van de middelen voor wordt toegekend. Dit Zuidproject of thema krijgt veel aandacht in de stadscommunicatie en op belangrijke evenementen."

Dit betekent dat Mechelse organisaties met ontwikkelingsprojecten in het Zuiden, naaste de algemene subsidiëring voor 4e-pijler organisaties, elke twee jaar een dossier kunnen indienen rond het gekozen thema. Een bedrag van 41 750 euro wordt per twee jaar verdeeld over de goedgekeurde projecten. Voor 2014-2015 roept de stad de organisaties dan ook op om projecten in te dienen rond de rechten van het kind.

 Grote sensibiliseringscampagne

"Een eerste stap is de bekendmaking van het subsidiereglement bij de Mechelse organisaties. In juni dit jaar zullen we de goedgekeurde projecten bekend maken en starten we een grote sensibiliseringscampagne op met start- en slotmoment. Er kunnen ook bijkomend fondsen voor deze projecten worden ingezameld, bijvoorbeeld onder de koepel van Music for Life als Studio Brussel ook dit jaar toelaat eigen goede doelen in te dienen. In 2015 worden de subsidies/extra fondsen overhandigd aan de goedgekeurde projecten en koppelen we terug naar de burger. We tonen wat er met het geld gebeurt bij de Mechelse projecten in het Zuiden", vertelt Marina De Bie, schepen van Internationale samenwerking.

Het vernieuwende aan de campagne is dat de subsidie wordt gekoppeld aan een sensibiliseringscampagne. "Organisaties die willen kans maken op een subsidie moeten werken rond het vooraf gekozen thema en over dat thema bewustmakende activiteiten organiseren in Mechelen. Daardoor was de keuze voor een centraal thema een belangrijke stap die moest genomen worden", licht de schepen toe.

Mechelen Kinderstad solidair

De keuze voor het thema kinderrechten was snel gemaakt. Universeel gerespecteerde kinderrechten zijn verre van de realiteit. Wereldwijd sterven nog altijd te veel kinderen voor hun vijfde levensjaar door oorzaken die kunnen voorkomen worden. 61 miljoen kinderen gaan niet naar school, en op vlak van de bescherming van kinderen tegen geweld, uitbuiting en misbruik is er nog een lange weg te gaan. "Als Mechelen Kinderstad is het logisch dat wij ons engageren en solidariteit tonen met kinderen uit het Zuiden die niet dezelfde kansen krijgen. Bovendien is het ook een thema dat terugkomt in verschillende millenniumdoelstellingen", aldus Marina De Bie.

De verschillende Mechelse GRO..M-organisaties hebben al verscheidene projecten in het Zuiden lopen rond kinderrechten. Zo is er een project van huiswerkbegeleiding voor kinderen in Guatemala, begeleiding van straatkinderen in Senegal, een activiteitencentrum voor kinderen in Gambia, een onderwijsproject in Togo, ? Een greep uit het aanbod leest u hieronder.

Allen voor één

Naast de projecten die elke organisatie zelf organiseert, zullen de Mechelse spelers de krachten bundelen en een gezamenlijke initiatief op poten zetten rond kinderrechten. Op 20 november viert de wereld de dag van de rechten van het kind. Die dag zullen de Mechelse organisaties een aanbod ontwikkelen voor Mechelse scholen.

Campagne in voorbereiding

De volgende maanden wordt samen met de GRO..M een naam en huisstijl voor de campagne ontwikkeld en wordt de lijn voor de sensibiliserende campagne verder uitgetekend.