Groen! Mechelen pleit voor behoud stuk natuurgebied

02 Juli 2008

De plannen, die momenteel in voorbereiding zijn, om het kerkhof van Muizen uit te breiden met de aankoop van een stuk natuurgebied ( ongeveer 4000 m² ), ontstemt de groene fractie. Dit belangrijk stukje natuurgebied moet, ook al ligt het volgens het gewestplan in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, zijn hoofdfunctie als natuur behouden. Dit perceel dat gelegen is in overstromingsgevoelig gebied, vlakbij de monding van de Baarbeek in de Dijle, moet volgens Groen! zijn natuurfunctie kunnen behouden. Als onderdeel van het natuurgebied rond de Baarbeek bevat het tal van waardevolle biologische elementen. Ik zal mij dan ook verzetten tegen ieder initiatief, zegt groene schepen De Bie, dat dit groene gebied een andere dan een natuurbestemming wil geven. Natuurpunt mag, zoals zo vaak in het verleden, op onze steun rekenen, aldus Johan Muyldermans, voorzitter van de Mechelse Groen!en