Groen! Mechelen bespaart al 5 jaar op rij energie.

08 Juni 2010

Voor het vijfde jaar op rij nam Groen! Mechelen als 'wijk' deel aan de campagne Klimaatwijken. 'Klimaatwijken' is een campagne die werd ontwikkeld door de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Een klimaatwijk is een groep gezinnen die de uitdaging aangaat om gedurende zes maanden acht procent energie te besparen in huis. Deze gezinnen wonen in dezelfde wijk of kennen elkaar via een vereniging. Groen! Mechelen is er vanaf het eerste campagnejaar (2004-2005) bij, en mobiliseert jaarlijks zijn leden om deel te nemen. Het is een bewuste keuze om als politieke partij deel te nemen aan deze campagne. We vinden het belangrijk dat er bewust met energieverbruik omgegaan wordt. Voor Groen!-leden is het een evidentie dat ze hieraan extra aandacht besteden, toch blijft permanente bewustmaking nodig. Elke deelnemer leert bij door campagnes zoals Klimaatwijken. De handige tips en de besparingspercentages kunnen ook andere mensen aanzetten meer op hun energieverbruik te letten.

We willen onze visie die we in ons beleidswerk meedragen, op deze manier ook zelf omzetten in concrete acties. Groen! Mechelen was op zondag 6 juni uiteraard aanwezig op de slotmanifestatie die plaats vond in het provinciaal domein De Nekker.

Voorzitter Johan Muyldermans: "Tijdens onze 5e deelname deden we ons energieverbruik met 5,64 % dalen, een succes. Dit komt overeen met een CO2-besparing van 2408, 82 kg. De laatste jaren waren onze dalingen altijd al zeer groot (19,25% in 2007, 9,28% in 2008 en 11,88% in 2009), waardoor het moeilijk was deze trend vol te houden. Het grootse deel van onze wijk bestond uit gezinnen die de vorige jaren al meededen, en die dus al veel bespaard hadden. Al onze cijfers bewijzen echter dat grote energiereducties absoluut mogelijk zijn."

Groen! is van mening dat campagnes die tot doel hebben energiezuinig te leven, alle steun verdienen. We vinden het positief dat het concept naar volgend jaar gewijzigd wordt, zodat Mechelaars blijvend warm gemaakt kunnen worden om deel te nemen. Met het uiteindelijke doel dat energiezuinig leven voor iedereen een evidentie wordt!

Johan Muyldermans
Voorzitter Groen!-Mechelen