Groen! juicht keuze recyclage-papier toe.

24 Juni 2008

De tijd dat recyclagepapier als vuil en kwalitatief minderwaardig werd beoordeeld, is ondertussen al enkele jaren achter ons. - Johan Muyldermans

Op dinsdag 24 juni 2008 bespreekt de Mechelse gemeenteraad het bestek voor de langetermijnhuur van kopieermachines voor diverse stadsdiensten. Groen! is tevreden met het bestek dat opgesteld is, omdat er een duidelijke codering in opgenomen is waardoor firma's, die een offerte willen indienen, aandacht moeten hebben voor duurzaamheid. In het verleden was de op dit punt technische onvolmaaktheid van machines soms de oorzaak dat niet gekozen kón worden voor milieuvriendelijker papier dat al jaren ter beschikking is. Het bestek voorziet de verplichting dat de kopieermachines de mogelijkheid hebben probleemloos te werken met recyclagepapier. Hoe een kleinigheid dit ook lijkt, Groen! ziet dit als een nieuwe positieve stap in haar ijver naar meer duurzaamheid en aandacht voor ecologie. Met net ons feest '25 jaar Groen! In de gemeenteraad' achter de rug is dit een groene invulling die onderhuids mee zorgt voor een klein beetje meer ecologische wereld.

 

 

Stadsdiensten kunnen niet functioneren zonder het gebruik van papier, daarin moeten we realistisch zijn, maar als we in de keuze van papier ervoor kunnen zorgen dat er minder bomen dienen te sneuvelen, dan vinden wij het de taak van een stad om hierin mee te gaan.

De tijd dat recyclagepapier als vuil en kwalitatief minderwaardig werd beoordeeld, is ondertussen al enkele jaren achter ons. Er zijn tegenwoordig voldoende waarborgen dat het gebruik van recyclagepapier geen negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van het product dat hierdoor afgeleverd wordt.

We vinden het positief dat de stad Mechelen hiermee een voorbeeldfunctie op zich wil nemen in het promoten van milieuvriendelijke alternatieven. We hopen dat het kopiëren op recyclagepapier op korte termijn een evidentie zal zijn. Maar bovenal rekenen we erop dat deze kleine stap een aanzet kan zijn tot nog meer beslissingen waarbij aandacht voor duurzaamheid gehouden wordt.
Het verankeren van dit soort "kleine" voorwaarden in bestekken is een garantie voor duurzame toepassingen op de lange termijn.

Groen! is zich bewust dat dit een kleine stap is maar wil Schepen De Bie en het stadbestuur mee steunen in haar inzet om duurzaamheid stelselmatig mee toe te passen in haar beleid.

Johan Muyldermans
voorzitter Groen!-Mechelen
dinsdag 24 juni 2008