Gratis psychosociale hulp voor kwetsbare kinderen en jongeren wordt verlengd

22 November 2021

Gratis psychosociale hulp voor kwetsbare kinderen en jongeren wordt verlengd

Wanneer kinderen en jongeren te laat hulp krijgen bij psychosociale problemen, wordt het ook steeds moelijker en kostelijker om de juiste behandelingen te voorzien. Met dit project voorzien we zonder wachttijd snel en toegankelijke hulp bij een professionele psycholoog.

Kunnen zijn wie je bent, het is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend en daarom een thema dat bijzondere aandacht verdient. In Mechelen loopt een project waarbij kwetsbare kinderen en jongeren snel, gemakkelijk en gratis beroep kunnen doen op een psycholoog en dus niet op een wachtlijst terechtkomen. Die snelheid is essentieel om te voorkomen dat problemen erger worden. Het project wordt al zeker met een jaar verlengd.

De wachtlijsten voor jongeren die psychosociale hulp zoeken, kleuren in Vlaanderen donkerrood. Het aanbod aan psychologen en therapeuten is op vele plaatsen misschien toereikend, maar vaak niet betaalbaar. Voor heel wat jongeren, vooral uit de meest kwetsbare gezinnen, komt noodzakelijke hulp daardoor te laat. Met alle gevolgen vandien. Daar wilde Stad Mechelen iets aan doen. “In samenwerking met het onderwijs en CLB’s werden zelfstandige psychologen gezocht die enkele uren in de week konden vrij houden voor kwetsbare kinderen en jongeren. Sinds september zijn zo’n zevental psychologen aan de slag. De stad betaalt de consultaties en daar staat geen limiet op: zoveel als nodig”, vertelt schepen van welzijn Gabriella De Francesco.

Na goed drie maanden wordt het project als bijzonder waardevol geëvalueerd en wil de stad dit al zeker met een jaar verlengen. Schepen De Francesco: “Wanneer kinderen en jongeren te laat hulp krijgen bij psychosociale problemen, wordt het ook steeds moelijker en kostelijker om de juiste behandelingen te voorzien. Dat is net zoals bij fysieke problemen. Met dit project voorzien we zonder wachttijd snel en toegankelijke hulp bij een professionele psycholoog. De grote meerwaarde is dat we in de eerste plaats kwetsbare kinderen en jongeren bereiken die anders veel te lang met hun problemen zouden blijven zitten. We werken preventief en voorkomen dus dat problemen erger worden. We zijn dan ook bijzonder dankbaar dat we hier kunnen rekenen op dit team van geëngageerde en ervaren psychologen.”

 
Schepen Gabriella De Francesco © Kristel Nijskens

Op die manier wordt dus ook gewerkt aan de wachtlijsten, want elke jongere die preventief geholpen wordt, hoeft geen verdere hulp. Tot nu toe werden op deze manier bijna 40 kinderen en jongeren tussen de 7 jaar en 18 jaar geholpen. De leerlingen worden toegeleid via een trajectbegeleider van het CLB en toegewezen aan één van de psychologen. Een samenwerking die bijzonder vlot en snel verloopt. Het aantal contactmomenten varieert van één tot meer dan tien.

“We weten dat de coronacrisis er vooral bij de jeugd mentaal heeft ingehakt. En dat zien we nu ook aan de hulpvragen waarmee we geconfronteerd worden: (faal)angst, verlieservaring, automutilatie, twijfels rond identiteit, zelfbeeld, maar ook beginnende depressie en zelfmoordgedachten”, gaat schepen De Francesco verder. “Als de psychologen merken dat er toch een grotere nood is aan verdere professionele begeleiding omdat de jongere met een meer complexe problematiek zit wordt er contact opgenomen met andere psychologen om een verder traject op te starten. Ik ben als schepen bijzonder fier op dit project, maar tegelijk blijft het verschrikkelijk om te beseffen dat er nog heel veel kinderen en jongeren te lang met psychosociale problemen blijven zitten.”