Geen nationale erkenning: Natuurpark Rivierenland gaat desondanks verder

13 Januari 2022

Geen nationale erkenning: Natuurpark Rivierenland gaat desondanks verder

“Als gebiedscoalitie blijven we sterk geloven in de kracht van ons dossier en het belang van ons natuurpark" - schepen Patrick Princen

Gisteren maakten ministers Demir en Diependaele bekend welke kandidaat-nationale parken de komende jaren op de nodige financiële steun van Vlaanderen mogen rekenen. Helaas is de kandidatuur van het Beschermd Natuurpark Rivierenland niet weerhouden. “Uiteraard is dat spijtig, maar het zal ons er niet van weerhouden om met de middelen die we hebben toch verder te blijven investeren aan een robuust natuurpark in ons prachtig rivierenland”, verklaart de Mechelse schepen en voorzitter van Natuurpark Rivierenland Patrick Princen.

Op 9 oktober 2020 werd het Beschermd Natuurpark Rivierenland opgericht, een samenwerking tussen het Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, Natuurpunt en Stad Mechelen om de bestaande natuur te versterken en te verbinden. Om als nationaal park te kunnen worden erkend, werd een gebiedscoalitie met natuurbeheerders en lokale besturen  in de ruimere regio van Rivierenland gevormd, een gebied dat loopt van Willebroek tot Keerbergen en Haacht, en van Vilvoorde tot Duffel.

“Als gebiedscoalitie blijven we sterk geloven in de kracht van ons dossier en het belang van ons natuurpark. Vlaanderen is een van dichtst bevolkte regio’s van Europa. Het Natuurpark Rivierenland ligt te midden van de Vlaamse Ruit, in het dichtst bevolkte deel van de dichtst bevolkte regio dus. Net daarom is die natuurbuffer daar cruciaal”, aldus schepen Patrick Princen. “We tonen waar we in de toekomst naartoe moeten: duurzame stedelijke gebieden te gast in de natuur, als buffer voor regenwater, als airco en luchtzuivering voor de woonkernen, als woonplek voor flora en fauna en rustplek voor de bewoners.”

Barbara De Bakker, schepen voor milieu en natuur te Vilvoorde: “In dit dichtbevolkt gebied met sterk industrieel verleden is de nood aan kwalitatieve natuur zeer hoog. Het is vooral de versnippering die ons parten speelt. Onze regio heeft verrassend veel groen en blauw, zelfs beschermde natuur, wetlands en onverwachte biotopen voor de kamsalamander, bijzondere vleermuissoorten en de bever. In Vilvoorde was de Zenne heel lang vooral een riool eerder dan een levende rivier. Onze ambitie moet zijn om alle woonkernen in het gebied klaar te maken voor de toekomst door onze omgeving te herstellen en de natuurwaarden te erkennen voor de schat die ze zijn. Een gigantische spons, een oase van biodiversiteit die de woongebieden omarmt en beschermt. Ik hoop van harte dat we die ambitie kunnen verderzetten in de prille samenwerking met de hele gebiedscoalitie.”

Dat het menens is met deze gebiedscoalitie van lokale natuurbeheerders en gemeentebesturen bewijzen de verschillende partners vandaag al. “Sinds 2019 kwam er al 160 ha extra natuur bij in de regio van Natuurpark Rivierenland. De totale oppervlakte van de natuur binnen het projectgebied bedraagt daardoor op dit moment al ruim 6600 ha”, geeft coördinator van het Beschermd Natuurpark Rivierenland Nils Iwens aan.

Uit het juryverslag blijken, ondanks de finale beslissing, ook duidelijk lovende woorden voor het potentieel van Natuurpark Rivierenland om natuur en bos in een stedelijke omgeving te versterken en beleefbaar te maken. “Ook minister Demir zelf geeft aan om de niet-geselecteerde kandidaten toch te blijven ondersteunen. Dat is een belangrijk signaal waarmee we aan de slag gaan. De ambities van het Natuurpark Rivierenland om op termijn een aangesloten natuurgebied van ruim 10.000 hectaren te creëren blijven overeind”, besluit schepen Princen.