Stap dichter bij realisatie fiets- en voetgangersbrug aan Nekkerspoel-Borcht

29 November 2022

"De nieuwe brug zal de wijk Nekkerspoel verbinden met de fietsinfrastructuur langsheen de tangent en brengt ook het Douaneplein aan de overkant van de Dijle dichterbij", zegt schepen Patrick Princen.

De gemeenteraad keurt maandagavond de samenwerkingsovereenkomst goed voor een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Afleidingsdijle tussen Nekkerspoel-Borcht en de fietstangent aan de overzijde. De nieuwe brug is een belangrijk onderdeel van het project Nekker Nova. Met dit project geven we Nekkerspoel een aantrekkelijke toegang en een sterker wijkhart. Met de brug versterken we het fietsnetwerk en verbinden we de wijk nog sterker met de rest van de stad.

Eind vorig jaar kende de Vlaamse regering 3,42 miljoen euro toe aan het Nekker Nova-project. Met dit geld werden een aantal deelprojecten sneller opgestart waaronder de aanpak van Nekkerspoeltunnel, maar dus ook de fiets- en voetgangersbrug tussen de Lakenmakerstraat en het Douaneplein. De brug die de 40 meter brede Dijle zal overspannen, is dan een verbinding tussen de fietsostrade en Nekkerspoel zodat dit deel van de stad ook makkelijk bereikbaar zal zijn.

Schepen van openbare werken Patrick Princen legt uit: “Het verbeteren en uitbreiden van de fietsinfrastructuur blijft een van onze hoofddoelstellingen deze legislatuur, ook in samenwerking met de provincie en het Agentschap Wegen en Verkeer. Het wordt daardoor steeds aangenamer en veiliger om de fiets te nemen. De volgende stap is dan het fijnmaziger maken van het fietsnetwerk. Daar is deze brug een belangrijk voorbeeld van: deze zal Nekkerspoel verbinden met de fietsinfrastructuur langsheen de tangent, maar brengt ook het Douaneplein aan de overkant van de Dijle dichterbij. Het fietsnetwerk wordt zo steeds meer een dragende structuur in ons stadsweefsel, de fiets wordt steeds vaker het beste en snelste vervoermiddel voor kortere verplaatsingen. Daar winnen we allemaal bij!”

De brug is een belangrijk onderdeel van Nekker Nova, het project dat Nekkerspoel een nieuw elan zal geven, aldus schepen van stadsontwikkeling Greet Geypen: “Het project Nekker Nova zal een heel grote impact hebben op Nekkerspoel. De wijk is op veel plekken grondig opgewaardeerd, maar de toegang tot de wijk is op dit moment minder aantrekkelijk. Via het project Nekker Nova zal dit grondig veranderen: een aangenamere tunnel onder sporen, een nieuw plein aan het Nova-gebouw… Binnen enkele jaren zal de wijk alle bezoekers een welkom gevoel geven, of ze nu met de trein, de fiets of de wagen de wijk binnenkomen.”

Belangrijk voor de locatie van de brug is de vlotte aansluiting op de nieuwe fietsinfrastructuur aan de overzijde van het water. Bovendien mag de brug de waterkeringsmuur niet doorbreken, waardoor de straten waar de brug op aansluit aan de kant van Nekkerspoel verhoogd moeten worden. Een verbinding ter hoogte van domein de Borcht zorgt niet alleen voor een logische aansluitingsplaats tussen beide fietstunnels op de linkeroever van de Dijle, het is ook de beste optie in verband met het verhogen van de weg. Daar hoeft enkel het jaagpad lokaal verhoogd worden en zijn er geen ingrijpende werken in de Lakenmakersstraat nodig.

Met de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en de Vlaamse Waterweg kan het traject richting de bouw van de brug echt starten. Het is de bedoeling om komend voorjaar een ontwerper aan te stellen. Als alles dan vlot verloopt kan in het voorjaar van 2024 een omgevingsvergunning aangevraagd worden, om daarna met de bouw van de brug te starten.

www.mechelen.be/nekkernova