Digibank Mechelen opent de deuren met feestelijke inhuldiging Digibankatelier

22 April 2023

Digibank Mechelen opent de deuren met feestelijke inhuldiging Digibankatelier

"Het digibankatelier is positief voor de digitale inclusie en draagt bij aan de circulaire economie" - schepen Rina Rabau Nkandu

Vandaag werd het Digibankatelier feestelijk geopend. Je kan hier vanaf nu een refurbished apparaat uitlenen of je kapotte smartphone, laptop of ander digitaal toestel binnenbrengen. Ecoso vzw is verantwoordelijk voor de opstart en de operationele werking van het digibankatelier. Samen met de Mechelse partner CTG Circular geven ze gebruikte toestellen een tweede leven. Als onderdeel van de overkoepelende Digibank Mechelen zorgt dit initiatief mee voor de inclusieve en duurzame digitalisering van Stad Mechelen.  

Het Digibankatelier is samen met de komende Digibankpunten een belangrijk onderdeel van de missie van Stad Mechelen om iedereen mee te krijgen met technologie en digitalisering. De digitale snelheidstrein gaat aan een hoog tempo met steeds sneller nieuwe ontwikkelingen. Het klinkt spannend en ambitieus, maar houdt in dat iedereen ook de kans moet krijgen om er mee op te springen. Ook voor kleine alledaagse zaken is een smartphone of laptop nodig, denk maar aan burgerprofielzaken regelen, een online afspraak maken of zelfs een mailtje sturen. Digibank Mechelen wil daarom mensen ondersteunen met opleidingen en begeleiding, maar ook voorzien van software en hardware op een duurzame manier. De opening van het digibankatelier en later de digibankpunten zijn een belangrijke stap in de richting van een duurzame, circulaire en inclusieve digitale toekomst.

Schepen van ICT en toegankelijkheid Rina Rabau Nkandu: ”Digitalisering blijft hoe dan ook vooral een verhaal van kansen, in plaats van enkel bedreigingen. Met de opening van het digibankatelier willen we dat iedereen deze kansen kan grijpen. Dit doen we door toestellen te refurbishen met behulp van vrijwilligers en mensen die via sociale economie nieuwe kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Daarvoor gebruiken we de ervaring van het maatwerkbedrijf Ecoso en Deelbaar Mechelen, een vzw die samen met de stad Mechelen laptops uitleent aan kansarme schoolgaande kinderen. Het is positief voor digitale inclusie en draagt bij aan de circulaire economie.” 

De keuze om vandaag het Digibankatelier te openen was niet voor niets samenvallend met de ‘Dag van de Aarde’ omdat het atelier focust op de duurzame aanpak van ICT materiaal. Heel wat technologische snufjes zijn niet meer weg te denken uit ons leven, maar hun ecologische impact is bijzonder groot. Zo gaat de ontginning van de grondstoffen voor deze toestellen vaak gepaard met mensenrechtenschendingen en een hoge CO2-uitstoot. Dankzij het Digibankatelier kan de levensduur van smartphones, laptops en andere digitale toestellen verlengd worden omdat het hergebruik van ICT-materialen centraal staat. Beter voor mens en milieu dus.

Dit initiatief is niet zo maar ontstaan want vorig jaar tekende Stad Mechelen op deze dag ook het charter van Catapa vzw met de naam ‘ctrl alt del’, een campagne die streeft naar een langere levensduur van ICT-materiaal. Dit door de impact van mijnbouw te verminderen, de circulaire economie te stimuleren en de digitalisering inclusiever te maken door de kostprijs te verlagen via langer gebruik door te herstellen en hergebruiken.