Extra middelen toegekend om gas- en energiefactuur van kwetsbare gezinnen naar beneden te brengen

11 April 2023

Extra middelen toegekend om gas- en energiefactuur van kwetsbare gezinnen naar beneden te brengen

“We willen deze gezinnen begeleiden in het kunnen betalen van hun gas- en energiefactuur. Dit doen we niet door bij te schieten waar nodig, maar hen te ondersteunen in een oplossing op lange termijn voor het bekomen van een lagere factuur. Extra begeleiding bij het aanpakken van je energieverbruik en structurele verbeteringen in huis kunnen daarbij echt het verschil maken."

Stad Mechelen krijgt in 2023 310.962 euro extra toegekend vanuit het federale Gas- en Elektriciteitsfonds. Dit om kwetsbare gezinnen te ondersteunen in hun energienoden. Zo kan het begeleidingsteam worden uitgebreid en kunnen er meer structurele maatregelen aangeboden worden om de energiefactuur te verlagen.

In 2022, het begin van de energiecrisis, ontving Stad Mechelen al 126.884,29 euro van het federaal Gas- en Elektriciteitsfonds, ook wel ‘het energiefonds’ genoemd. Nu komt daar nog eens 310.962,27 euro bij door een nieuw koninklijk besluit. De extra middelen gaan naar Het Sociaal Huis om het begeleidingsteam dat ‘Energiescans’ uitvoert uit te breiden en om structurele aanpassingen toe te passen aan huizen van kwetsbare gezinnen. Dit om de gas- en energiefactuur te doen dalen.

Bedeling van middelen van energiefonds

Met de ‘Energiescans’ biedt de stad een laagdrempelig en gratis aan te vragen huisbezoek aan waarbij realistische en concrete tips worden geboden op maat van het gezin en het huis. Deze scans worden uitgevoerd door vzw Natuur-en Landschapszorg  (afdeling van Natuurpunt) en fungeren ook als toeleiding voor de verschillende betrokken diensten waardoor burgers zowel door het Sociaal Huis als Energiepunt Mechelen verder geholpen worden. Op dit moment zijn er heel veel aanvragen die verwerkt moeten worden. Met de middelen kan het begeleidingsteam dus versterkt worden met twee nieuwe medewerkers.

Daarnaast wordt er ook meer geld gestoken in mogelijke aanpassingen in de huizen zelf. Momenteel werden al energiebesparende maatregelen getroffen op kleine en heel grote schaal. Tussen deze twee uitersten situeren zich echter ook heel wat zaken die een aanzienlijk verschil kunnen maken. We denken daarbij aan zaken zoals krimpfolie om te isoleren, het opvullen van tochtgaten, meting van vocht met hygrometers en het installeren van een goed afgestelde thermostaat. Het Sociaal Huis heeft nog tot 31 december 2023 de tijd om te bepalen welke gezinnen in aanmerking komen voor deze maatregelen.

Schepen voor sociale zaken Gabriella De Francesco licht verder toe: “We willen deze gezinnen begeleiden in het kunnen betalen van hun gas- en energiefactuur. Dit doen we niet door bij te schieten waar nodig, maar hen te ondersteunen in een oplossing op lange termijn voor het bekomen van een lagere factuur. Extra begeleiding bij het aanpakken van je energieverbruik en structurele verbeteringen in huis kunnen daarbij echt het verschil maken. Zo hebben zij maand na maand minder kosten voor hun energienoden.”

Patrick Princen, schepen van klimaat en duurzaamheid: “Iedereen verdient een lagere energie- en gasfactuur, en voor kwetsbare gezinnen is het van het hoogste belang om onnodige kosten te vermijden. De Energiescans zijn dus belangrijk om deze gezinnen in kaart te brengen, te ondersteunen en te begeleiden. De structurele maatregelen in huizen zelf bieden dan weer een langdurige oplossing om de factuur te verlagen. Zorgen dat elke kubieke meter gas en elk kilowattuur aan energie nuttig gebruikt wordt, komt niet alleen goed uit voor hun kosten, maar ook voor het milieu. Een stap in de goede richting voor het kwetsbaar gezin en het klimaat."

Nieuwe oproep Check-je-ketel

Naast bovenstaande maatregelen, voorzien Stad Mechelen en IGEMO ook al sinds eind 2022 ‘Check-je-ketel’. Het initiatief focust op het duurzaam gebruik van de verwarmingsketel bij mensen thuis. Gezinnen die tot de doelgroep behoren kunnen zich aanmelden via de website van Stekr voor een gratis onderhoud van hun ketel en het afstellen van de thermostaat en radiatorkranen. Naast het checken van je ketel, wordt ook aan iedereen aangeraden om de ketel indien mogelijk op maximum 60° te zetten en 50°C om te testen of het huis klaar is voor een warmtepomp.

Meer info: