Energiedelen met zonnepanelen in sociale woonwijk: tarief lager dan sociaal tarief

07 September 2022

Energiedelen met zonnepanelen in sociale woonwijk: tarief lager dan sociaal tarief

Het tarief voor de sociale huurders ligt lager dan het sociaal tarief.

De energiecrisis treft iedereen. Ook sociale huurders voelen dit in hun portemonnee. Sommigen pleiten daarom om het sociaal tarief uit te breiden of te versterken, maar ook andere oplossingen zijn mogelijk. In Mechelen financiert burgercoöperatie Klimaan 729 zonnepanelen voor een sociale woonwijk. Het tarief voor de sociale huurders zal lager liggen dan het sociaal tarief. “Een primeur voor Vlaanderen én Europa”, aldus Vlaams ministers Somers en Demir, “via een energiegemeenschap delen huurders met verschillende energieleveranciers zonnestroom met elkaar”.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, minister van Energie Zuhal Demir, CEO van Fluvius Frank Vanbrabant, schepen van Klimaat Patrick Princen en afgevaardigden van het agentschap Wonen Vlaanderen waren vandaag aanwezig op een persmoment in Mechelen naar aanleiding van een Vlaams en Europees pilootproject.

In de Mechelse sociale woonwijk Otterbeek worden op 70 woningen 729 zonnepanelen gelegd. Ook de sociale huurders van de appartementsblok in de wijk kunnen hier mee van genieten, want de overtollige zonnestroom van de woningen wordt met hen gedeeld via een energiegemeenschap. Het tarief voor alle huurders in de sociale woonwijk zal dankzij de zonnepanelen lager liggen dan het sociaal tarief.

Vlaams minister Bart Somers: “De klimaattransitie en de energiecrisis zijn twee kanten van dezelfde medaille. De winsten van klimaatvriendelijke investeringen zie je vandaag onmiddellijk in je energiefactuur. Huurders zijn vaak afhankelijk van de investeringen van een verhuurder, maar als overheid moeten we het goede voorbeeld geven. Al deze sociale huurders zullen dankzij de zonnepanelen een lager tarief betalen dan het sociaal tarief. De energie wordt gedeeld via een energiegemeenschap. Gisteren werd nog gezegd op de radio dat het energiedelen nog maar moeizaam van start gaat, maar we tonen hier dat het wel kan. Een Europees pilootproject. Met de hulp van Vlaanderen nemen we hier in Mechelen het voortouw en betrekken we de verschillende energieleveranciers. Ook voor hun is dit een vernieuwend traject. En wat straf is, het installeren van de zonnepanelen werd niet gefinancierd met subsidies maar wordt volledig gedragen door een lokale burgercoöperatie. Mechelaars kunnen dus zelf investeren in lokale energie oplossingen.”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir maakte het samen met Vlaams minister Somers mogelijk om energie te delen via een energiegemeenschap. “Met dit proefproject bewijzen we dat we ook de meest kwetsbaren niet in de steek laten. De sociale huurders in de wijk Otterbeek kunnen dankzij de zonnepanelen op hun dak hun energieprijs laten zakken tot onder het sociaal tarief. We hebben er ook speciaal voor gekozen om meer zonnepanelen te plaatsen dan nodig om deze wijk van energie te voorzien. Zo kunnen ook 15 appartementsbewoners verderop mee genieten van de opgewekte zonne-energie. Voor bewoners van appartementsgebouwen is het belangrijk om energiedelen verder mogelijk te maken, zij kunnen namelijk geen zonnepanelen op hun dak leggen, maar worden evengoed geconfronteerd met torenhoge energiefacturen. In oktober komt er opnieuw een zogenaamde 'call groene stroom' open waarin ook energiegemeenschappen projecten kunnen indienen."

Frank Vanbrabant, CEO van Fluvius: “We ondersteunen heel graag dit pilootproject van Woonpunt Mechelen en Klimaan rond energiegemeenschappen. De eerste vormen van energiedelen in Vlaanderen zijn eerder dit jaar al gestart, maar voor grotere projecten met meerdere deelnemers én meerdere leveranciers zijn piloten als deze een mooie leerschool om de theorie in praktijk uit te testen. Fluvius zal als net- en databeheerder tijdens het hele project voor een vlotte en correcte uitwisseling van de juiste injectie- en afnamedata tussen alle deelnemende partijen in de gemeenschap zorgen, zodat de onderlinge facturatie correct kan gebeuren. Een belangrijke tussenstap richting de officiële start van energiegemeenschappen in Vlaanderen in 2023.”

Steven Laurijssen, voorzitter en projectcoördinator Klimaan: “Als erkende sociale onderneming is Klimaan bijzonder blij met dit project. Het laat ons toe om er daadwerkelijk voor te zorgen dat niemand achter blijft in de energietransitie. Bedankt aan alle mede-investeerders die dit mogelijk maken en we roepen iedereen uit het Mechelse en daarbuiten op om mee deel uit te maken van dit project.”

Mechels Schepen van Klimaat Patrick Princen: ““We voeren als stad al lang een beleid waarbij we mensen zoveel mogelijk kansen bieden om duurzame, klimaatneutrale keuzes te maken voor hun woning. In volle energiecrisis en een klimaaturgentie die steeds zichtbaarder wordt, is dat belangrijker dan ooit. Huurders en appartementsbewoners zijn een moeilijke doelgroep omdat ze zelf weinig instrumenten in handen hebben om hun woning duurzamer te maken. Sociale huurders hebben vaak ook niet de middelen om dit te doen. Met energiedelen wordt dit nu wel een stuk gemakkelijker. Zo kunnen we nog veel meer daken benutten voor zonnepanelen én zorgen we er in dit geval voor dat ook kwetsbare gezinnen van de voordelen van zonne-energie kunnen genieten. Het is ook een mooi voorbeeld van wat mogelijk is als iedereen aan hetzelfde zeel trekt: van Klimaan die als coöperatieve individuele burgers betrekt, over Woonpunt Mechelen en de stad, tot en met Fluvius en de Vlaamse regering. Een prachtig verhaal van samenwerking dat navolging verdient!”