EINDRAPPORT LAGE-EMISSIEZONES: EEN WAKE-UP CALL VOOR VLAANDEREN

15 Juni 2011

Zelfs in kleinere steden zoals Mechelen en Leuven kunnen lage-emissiezones een positieve impact hebben. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility, waarover De Standaard vandaag bericht. Stad Mechelen heeft de resultaten van de studie rond mogelijke invoering van lage-emissiezones niet afgewacht om maatregelen te nemen.    

 

 

"Onze autoluwe binnenstad wordt geen lage-emissiezone zoals beschreven in het rapport. Wij zullen auto's niet groen of rood gaan labelen. Maar minder doorgaand verkeer en dus verminderde emissies zijn wel een automatisch gevolg van ons concept." Dat zegt Schepen van leefmilieu Marina De Bie (Groen!).

Schepen Marina De Bie:"Stad Mechelen kreeg vorige zomer de vraag om deel te nemen aan deze studie. Bedoeling was na te gaan of het nuttig was lage-emissiezones in te voeren in steden als Mechelen, Leuven, Antwerpen. Uiteraard waren we zeer benieuwd naar de resultaten van zo'n onderzoek omdat wij in Mechelen volop inzetten op leefbaarheid en dus ook emissie-reductie. Getuige daarvan de al lang bestaande zone 30 in onze binnenstad en omliggende woonkernen en uiteraard de autoluwe binnenstad die dit najaar in voege gaat. De aanbevelingen die we vandaag lezen in het rapport zijn volledig in de lijn van onze aanpak. Dat stelt ons gerust."

Schepen De Bie licht enkele aanbevelingen uit de studie ter voorbeeld. Schepen De Bie:"Enkele aanbevelingen zijn opmerkelijk. De studie beveelt bijvoorbeeld cameraregistratie van voertuigen aan. Dat kan binnenkort in de mechelse autoluwe binnenstad probleemloos. Ook de vergroening van ons wagenpark en ons lopende onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve distributie van goederen passen volledig in het plaatje van het rapport."

Marina De Bie leest in het rapport ook dat inspanningen van lokale overheden niet zullen volstaan voor een algemene emissiereductie in Vlaanderen.Daarom doet ze een oproep:"De uitspraken van minister Schauvliege vandaag in De Standaard zijn niet echt motiverend voor duurzame stedelijke initiatieven. Ze verwacht "weinig heil" (sic) van lage-emissiezones in steden. Wel, laat dat vooral een motivatie voor haar zijn om zelf aan de slag te gaan. Vlaanderen zou bijvoorbeeld inspanningen kunnen doen om zwaar vrachtverkeer op de snelwegen te reduceren. Minder zware uitstoot op de E19 zou een groot verschil betekenen voor de luchtkwaliteit in en om Mechelen. Vlaanderen moet ambitie tonen. Het is nu aan de Vlaamse regering en Leefmilieuminister Joke Schauvliege om een bovenlokaal beleidskader te ontwikkelen", aldus De Bie.

Schepen De Bie stelt zich ook vragen bij de laattijdige communicatie over de resultaten van het rapport."Blijkbaar ligt het eindrapport al sinds januari op de tafel van de minister. Pas 10 dagen geleden is ze ook ter inzage gegeven aan onze stadsdiensten. Ik hoop dat het niets te maken heeft met het feit dat het rapport vooral een wake up call is voor de Vlaamse overheid. Emissiereductie zou trouwens altijd een prioriteit moeten zijn voor hogere overheden."