Eerste Mechelse jongerenklimaattop een succes

06 Februari 2019

Eerste Mechelse jongerenklimaattop een succes

Schepen van Klimaat en Milieu Marina De Bie en schepen van Jeugd Abdrahman Labsir hebben vanmiddag in de Raadzaal van het Mechels stadhuis geluisterd naar de bezorgdheden en ideeën van 25 scholieren tijdens de eerste Mechelse klimaattop voor jongeren. Ondertussen staat vast dat het niet bij deze ene ontmoeting zal blijven. Het idee voor deze klimaattop ontstond nadat enkele honderden scholieren twee weken geleden op woensdagnamiddag op de Grote Markt verzamelden met protestborden en spandoeken om aandacht te vragen voor het klimaat. Ze riepen iedereen op om zelf maatregelen te nemen en bepaalde gewoontes aan te passen, maar richtten hun protestactie ook aan de politici op alle niveaus. Het Mechels stadsbestuur deelt de bezorgdheden van deze jongeren. Schepen van Milieu en Klimaat Marina De Bie: “Met de ondertekening van het tweede Burgemeestersconvenant engageren we ons om 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030. Met Mechelen Klimaatneutraal doen we al veel inspanningen, maar we moesten dit jaar sowieso de koppen opnieuw bij elkaar steken om tot een nog scherper en ambitieuzer klimaatbeleid te komen. Deze jongerenklimaattop past perfect in dat participatietraject.” Verloop Na een korte kennismaking met elkaar, met enkele medewerkers van de stad en met de bevoegde schepenen kregen de aanwezige jongeren de kans om hun bezorgdheden over het klimaat in de groep te gooien. Daaruit kwamen vier grote thema’s naar boven: afval, mobiliteit, voeding en CO2-emissie/luchtvervuiling. Vervolgens werd er in kleinere groepjes gebrainstormd rond de vier thema’s. De jongeren konden opschrijven waar het volgens hen misliep en wat mogelijke oplossingen zijn. Ten slotte vroegen we aan de jongeren of en op welke manier zij betrokken willen blijven bij dit klimaatoverleg. Blijft het voor hen bij deze eenmalige bijeenkomst of willen ze van deze klimaattop een terugkerend evenement maken? Hoe ver reikt hun engagement om het klimaatbeleid van de stad mee uit te stippelen? Besluit Een 20-tal jongeren gaf aan dat deze eerste klimaattop zeker niet de laatste mocht zijn. Zij willen dat er in de toekomst meer van dit soort overlegmomenten georganiseerd worden, waarin ook dieper op bepaalde thema’s kan ingegaan worden en waaruit ook echt concrete maatregelen moeten voortvloeien. Schepen Marina De Bie is onder de indruk: “Ik heb vandaag goeie dingen gehoord. Sommigen hadden duidelijk hun huiswerk gemaakt. Als stadsbestuur kunnen we niet anders dan deze bezorgdheden ter harte nemen. We denken al na over hoe we deze klimaattop de volgende keer nog concreter kunnen maken.”