Eerste fase transformatie Onze-Lieve-Vrouwestraat gaat van start

01 Maart 2022

Eerste fase transformatie Onze-Lieve-Vrouwestraat gaat van start

Na een intensief voortraject met bewoners en handelaars gaan deze week de werkzaamheden voor de heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwestraat van start. Het gaat om de eerste fase, waarbij het stuk tussen de Louizastraat en de Vijfhoek aangepakt wordt. Zonder onvoorziene omstandigheden zal deze fase een zevental maanden duren.

Het ontwerp van de vernieuwde straat werd op verschillende momenten besproken en teruggekoppeld met alle betrokkenen en op basis van de feedback aangepast. Met de heraanleg krijgt de Onze-Lieve-Vrouwestraat een enorme kwalitatieve en esthetische upgrade. Burgemeester Alexander Vandesmissen vertelt: “De Onze-Lieve-Vrouwestraat is een van de drie belangrijkste winkelstraten van de stad. Zeker de laatste jaren heeft deze zich ontwikkeld met een eigen profiel van vernieuwende winkelconcepten, pop-ups en gevestigde waarden. De aantrekkingskracht van de winkels kwam tot nu toe niet overeen met het uitzicht van de straat zelf. Met deze heraanleg maken we de straat klaar voor de toekomst en maken we de straat even mooi als ze in ons hoofd al lang was."

Het ontwerp van de straat is een voorbeeld van hoe de stad de vernieuwing van straten in de toekomst wil aanpakken, vertelt schepen van openbare werken Patrick Princen: “Zoals in alle nieuwe straten wordt ook hier een gescheiden riolering aangelegd, zodat het regenwater niet in het afvalwater terechtkomt. Maar het stopt daar niet bij: het is nog belangrijker om het regenwater vast te houden. Daarom maken we niet enkel grotere plantvakken, we zorgen er ook voor dat het regenwater van de straat er rechtstreeks in kan lopen. Op die manier gebruiken we de plantvakken als regenwaterbuffer én drogen de planten minder snel uit. De grotere plantvakken bieden ook voldoende ruimte voor een 20-tal bomen in de straat. Daarnaast krijgen de bewoners en handelaars ook de kans om een tegeltuintje voor hun pand aan te vragen. Door het autoluwe karakter zal de straat nog veel aantrekkelijker worden voor fietsers en voetgangers en als verblijfsruimte. Met al deze kenmerken wordt een van onze belangrijkste winkelstraten een straat die helemaal klaar is voor een bruisende en duurzame toekomst.”

“De nadruk ligt op beleving en winkelen, met veel plaats voor groen en met mogelijkheid tot laden en lossen. In de nieuwe OLV-straat wordt het aangenamer vertoeven wat uiteraard voor een nieuwe dynamiek zal zorgen. Door in te zetten op een kwalitatieve openbare ruimte, moet shoppen in Mechelen nog aangenamer worden”, aldus Greet Geypen, schepen van Economie.

Minder hinder

De meerwaarde van de nieuwe straat wordt groot, maar de heraanleg zelf heeft altijd een grote impact op de bewoners en in een straat met veel handelaars is dit nog meer het geval. Net daarom wordt extra tijd en moeite gestoken in communicatie en verzachtende maatregelen.

Om handelaars tijdens de werken zoveel mogelijk te ontzien, is er een uitgebreid pakket voorzien: zo worden de werkzaamheden in twee fasen gesplitst, kunnen handelaars een minderhinderpremie aanvragen, wordt er een extra laad- en loszone ingericht ter hoogte van de kerk en is er een samenwerking met CityDepot. Via deze samenwerking kunnen handelaars ervoor kiezen om hun leveringen bij CityDepot in Mechelen-Noord te laten gebeuren, zodat deze van daar gebundeld tot bij de voordeur kunnen worden gebracht. 

Voor de bewoners en handelaars zijn ook aparte maatregelen voorzien voor o.a. huisvuilophaling, parkeren, enz. Een overzicht hiervan is te vinden via de website van de stad.

Er was een intensief voortraject met de handelaars, maar ook tijdens de werken wordt het overleg verdergezet. Zo volgt onder andere Johan Hollants van kledingzaak Lily de werfvergaderingen mee op, en dat is toch bijzonder: “Er is een grote betrokkenheid van de handelaars in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. De werken zijn ingrijpend, maar we kijken ook allemaal uit naar het resultaat. De tijdelijke ingrepen in onze straat waren al een succesvol voorsmaakje. Verschillende collega’s staken al heel wat energie in het traject. Door ook actief betrokken te zijn tijdens de werfvergaderingen kunnen we samen kort op de bal spelen en eventuele vragen en noden gemakkelijk doorspelen, zowel naar de aannemer als naar de stad.”

Werken fase 1

De fase die nu start zal zo’n 7 maanden duren. Er wordt gestart met het aanleggen van de nieuwe riolering op de Vijfhoek zelf, die daarna een tijdelijke afwerking krijgt. Daarna wordt de nieuwe riolering tussen de Louizastraat en de Vijfhoek aangelegd in het midden van de rijbaan. De voetpaden blijven zo lang mogelijk liggen. Vervolgens zijn de plantvakken aan de beurt, gevolgd door de nieuwe voetpaden en ten slotte de rijbaan zelf.

Schepen van openbare werken Patrick Princen: “Het zijn ingrijpende werken voor iedereen en dus blijft het belangrijk om op elk moment uitgebreid en transparant te communiceren. Alle minderhindermaatregelen, omleidingen, aangepaste busroutes enzovoort zijn dan ook steeds via de website te volgen of worden in een nieuwsbrief aan alle geïnteresseerden meegedeeld. De handelaars worden zelf bij de werfopvolging betrokken: zo krijgen ze alle info uit de eerste hand en kunnen ze hun vragen en bezorgdheden rechtstreeks bespreken.”

Stad Mechelen en Pidpa investeren samen 3,8 miljoen euro in het project.

Meer info