Een zeer groen akkoord

25 Oktober 2012

Afgelopen nacht hebben de onderhandelaars van de stadslijst VLD-GROEN-M+, N-VA en CD&V na tien dagen intensieve gesprekken beslist om Mechelen de komende zes jaar samen te besturen. Groen, dat deel uitmaakt van de stadslijst vld-groen-m+, zal de stad dus verder mee besturen. Groen-voorzitter en onderhandelaar Kristof Calvo is tevreden: "Het is een atypische samenwerking, maar de basis is gelegd voor een sterke ploeg met een ambitieus programma. Er is de voorbije dagen echt hard gewerkt. Wat voorligt is een inhoudelijk akkoord van 3 lijsten die samen Mechelen beter en groener willen maken. We zijn goed op weg voor een zeer groen bestuursakkoord". Inhoud was voor Groen het allerbelangrijkste. 1000 extra plaatsen in de kinderopvang, 300 sociale huurwoningen extra (de bouwstop van de voorbije jaren wordt doorbroken) en een nieuw sociaal restaurant maken van Mechelen een warme thuis voor iedereen. In 2014 breiden we het autoluw gebied in de binnenstad uit, o.a. met de IJzerenleen. Een ambitieus fiets- en voetpadenplan, meer autoluwe woonstraten en een groene heraanleg van de Vesten als prioritair dossier, maken van Mechelen een echte fietsstad. Met een netwerk van nieuwe stadstuinen en ?parken maken we Mechelen groener. Groen heeft ook bij de verdeling van de mandaten maximaal gekozen voor inhoud. De eerste Groen-schepen krijgt een stevig pakket van bevoegdheden: mobiliteit, klimaat, energie, milieu, natuur, internationale samenwerking en personeel. Na 2 jaar is er een tweede Groen-schepen, bevoegd voor cultuur en toerisme, ook een zeer belangrijk departement. Groen levert daarnaast de voorzitter van de Mechelse Feesten, ondermeer verantwoordelijk voor de organisatie van Maanrock. Ook bij Woonpunt en in de OCMW-raad wordt de positie van Groen versterkt. De leden van Groen zullen binnenkort beslissen wie welke functie opneemt.

De komende weken wordt verder gewerkt aan een groen, sociaal en positief bestuursakkoord. "Natuurlijk wordt het hard werken om dit inhoudelijk akkoord ook te realiseren. Het is een uitdaging. Maar daar houden we van", besluit Calvo.