Een triest schouwspel

18 December 2009

Schepen Marina De Bie is ver de zware gevolgen van de recente lozing van ongezuiverd brussels afvalwater in de Zenne. De Schepen spreekt klare taal. ""

" Een triest schouwspel"
uiterst ongerust oHet verantwoordelijke waterzuiveringsstation Aquiris en het Brussels Gewest zijn blijkbaar al maanden verwikkeld in een 'welles nietes' spelletje over een betaling. Aquiris heeft dan maar doodleuk het station stil gelegd. Al twee weken loost ze nu afvalwater uit de toiletten en keukens van Brussel in de Zenne. Het natuurlijk evenwicht van het water wordt verstoord. Zo dreigt o.a. het moeizaam terug opgebouwde visbestand volledig verloren te gaan. Het is een triest schouwspel.

 

De Bie betreurt ook de onzorgvuldige communicatie van de bevoegde minister.
"Het feit dat minister Huytebroeck (Ecolo) onduidelijk en niet onmiddelijk heeft gecommuniceerd is zeer ongelukkig. Ze mag dan nog recht in haar schoenen staan, nu ontstaat de indruk dat zij haar verantwoordelijkheid niet heeft opgenomen. Wij hopen dat men hierover intern op tafel slaat."

Marina De Bie roept de betrokken partijen op tot onmiddelijke actie.
"De verontreiniging moet onmiddelijk ophouden. Een juridisch gevecht tussen Aquiris en het Brussels Gewest mag geen directe gevolgen hebben voor het milieu. Dat men in Vlaanderen geen weet had van het probleem, krijgen we nu ook te horen. De alarmbelprocedures werken blijkbaar niet goed. Een risicoanalyse zou dus niet slecht zijn."

Ondertussen zal het Mechelse bestuur onderzoek doen naar een mogelijke schadeclaim. "De verontreiniging treft ook de wateren in Mechelse deelgemeenten Hombeek, Leest en Heffen. De kans bestaat immers dat zijrivieren en ?beken zoals de Molenbeek, de Hombeek, de Sint-Annabeek en uiteraard de Dijle worden vervuild. Als het niet al zover is." Marina De Bie overlegt vanaf nu met Staatssecretaris Bruno De Lille (Groen!). "Onze Staatssecretaris deelt onze bekommernis dat gemeenten hiervan de dupe kunnen worden. Dat neemt niet weg dat hij vindt dat Aquiris hier wel degelijk in de fout gaat. Aquiris zegt dat er teveel zand zit in de collectoren van het Brussel Gewest. Maar het station is daarvoor zélf bevoegd en moet daarvoor dus uitgerust zijn."

 

De Standaard