Een positief tuin- en parkenplan

29 Mei 2012

Een positief tuin- en parkenplan

"Deze nieuwe parken en tuinen zullen Mechelen laten herademen. We hebben nood aan meer groen in de stad, dit plan komt daar ruimschoots aan tegemoet"

Leefbare groeistad Mechelen groeit. Alle studies voorspellen een sterke bevolkingstoename voor de komende jaren. Om onze stad aantrekkelijk en leefbaar te houden is er nood aan voldoende kwaliteitsvol groen. De stadslijst van Open vld-groen-m+ heeft daarom een gedetailleerd plan uitgewerkt met ruimte voor 19 stadstuinen en 8 stadsparken. Schepen van leefmilieu Marina De Bie is enthousiast: "Deze nieuwe parken en tuinen zullen Mechelen laten herademen. We hebben nood aan meer groen in de stad, dit plan komt daar ruimschoots aan tegemoet".

Mechelen nog groener kleuren

De voorbije jaren zijn er al heel wat groene rustpunten bijgekomen zoals het speelbos aan de Geerdegemstraat, de stadstuin aan het ondernemerscentrum Oh! of de Karmelietentuin. Ook Tivoli en Kruidtuin kregen een opknapbeurt. Met een goed beheer van de natuurgebieden en de creatie van extra stadstuinen en ?parken moet Mechelen de komende jaren nog groener kleuren.

Negentien stadstuinen

In het stadscentrum zijn de plannen al uitgetekend voor tuinen in het binnengebied van woonproject Clarenhof, de Sinte-Mettetuin aan de OCMW-gebouwen tussen Bruul en Lange Schipstraat, de Rik Wouterstuin aan de Befferstraat en groenzones aan het Sint-Romboutskerkhof en het Memoriaal Kazerne Dossin.

Intra muros...

De komende jaren zijn er mogelijkheden om tuinen te creëren aan Spiegel-, en Keerbergstraat, evenals ter hoogte van de Hendrik Speecqvest en de Ovam-parking in de Kanunnik De Deckerstraat. De stadslijst pleit er ook voor om de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis open te stellen en het binnengebied van de Varkensstraat te vergroenen. In het begijnhof is een kunstentuin mogelijk ter ere van Jean-Paul Laenen.

... en extra muros

In de stadswijken rondom de binnenstad zijn recent de werken gestart voor een groen binnengebied aan Donkerlei. In Nekkerspoel wil de stadslijst graag tuinen realiseren op de site Verbeemen, tussen Nekkerspoelstraat en Paardenkerkhofstraat, alsook aan de Populierendreef. Ook een Colomatuin en de doortrekking van het Tivolipark richting Eikestraat staan op het verlanglijstje. Op de locatie van de huidige brandweerkazerne kan eveneens een nieuwe stadstuin komen, zodra de brandweer verhuist naar een nieuwe kazerne.

Acht nieuwe stadsparken

Voor de uitbreiding van het Vrijbroekpark zijn reeds de eerste stappen gezet. Bij de ontwikkeling van woongebied Stuivenberg is een bos- en parkzone in de plannen voorzien.

De stadslijst wil voorts werk maken van een heuse parkengordel met een Battelpark aan Bethaniënpolder, een Dijlepark aan de lus van de R6, een Molenbergpark aan de wijk achter Racing Mechelen, een Vrouwvlietpark tussen Liersesteenweg, Kadodderstraat en Ziekeliedenstraat en een Boerenkrijgpark aan de kruising van Grote en Kleine Nieuwedijkstraat.

Het Spreeuwenhoekpark moet tot slot een buffer vormen tussen industriezone Ragheno en de woonzones in Muizen.

Verstandig beheer natuurgebieden

Ook de natuurgebieden op Mechels grondgebied moeten we optimaal onderhouden waarbij we de publiekswerking versterken en de groenzones waar mogelijk onderling verbinden en eventueel uitbreiden. Daarnaast moet de open ruimte op het Hombeeks plateau behouden blijven.

Het Mechelse OCMW gaf de voorbije jaren al het goede voorbeeld door haar parken en tuinen open te stellen. In samenwerking met natuurverenigingen zijn 300 hectaren bosgrond in Mechelse randgemeenten beter toegankelijk gemaakt.

Ambitieus maar haalbaar

Dit plan is ambitieus, maar noodzakelijk om alle Mechelaars voldoende woon- en leefkwaliteit te bieden. Bovendien is het realiseerbaar op relatief korte termijn zonder al te grote infrastructurele ingrepen.