Een nationaal natuurpark in het hart van Vlaanderen

09 September 2018

Een nationaal natuurpark in het hart van Vlaanderen

Meer dan 90% van de Vlamingen zet “genieten in natuur vlakbij” en “zorg voor het klimaat” in zijn top 3 van prioriteiten voor een goede levenskwaliteit. Onder impuls van onze Groene kandidaten Bert Delanoeije, Tine Van den Brande en Patrick Princen trekt de stadslijst Vld-Groen-M+ resoluut de natuurkaart. De uitbouw van een Nationaal Park, het eerste in hartje Vlaanderen, tot in de binnenstad van Mechelen, wordt één van de belangrijke speerpunten in het programma.

We zetten zeer actief in op het vergroten en verbinden van de bestaande groen- en natuurgebieden in de riviervalleien en bosgebieden rond Mechelen tot één aaneengesloten natuurgebied waar mensen heel welkom zijn: van Boortmeerbeek tot in Willebroek. Uiteraard zullen onze stadsbossen Stuivenberg, Kauwendael en Bos van Loos  deel uitmaken van dit Nationaal Park. De Dijle en Zenne zijn de natuurlijke verbindingsassen die de grote natuurkernen ten noordwesten en ten zuidoosten van de stad verbinden.

Een aantal barrières worden op termijn weggenomen door de aanleg van verbindingen en ecoducten. Dit wordt ons Nationaal Park  van op termijn meer dan 2000 ha in het centrum van Vlaanderen. Onze ambitie is om in deze Mechelse wildernis weer volop otters te verwelkomen.

Tijdens de volgende beleidsperiode realiseren we in samenwerking met de terreinbeherende organisaties minstens 200 ha nieuwe natuur in het gebied. We willen in die periode minstens één belangrijke barrière opheffen, klinkt het ambitieus.

Om te genieten, voor iedereen

In onze grote groene wildernis zijn joggers, fietsers, wandelaars, kajakkers … bijzonder welkom om volop te genieten.

Om dit kracht bij te zetten krijgt het Nationaal Park een onthaalcentrum, waar we mikken op 100 000 bezoeker per jaar, en een aantal “toegangspoorten”. Van aan dit bezoekerscentrum starten kilometers fiets- en wandelplezier. We werken van hieruit een avontuur-natuur concept voor de kinderen uit, met avontuurlijke routes  en wildernisspeelplaatsen, misschien zelfs een natuurcamping voor meer dagen natuurplezier. Naast cultuur–, fiets– en kinderstad wordt Mechelen zo ook natuurhoofdstad van Vlaanderen.

Het uitkijkplatform van de Sint Romboutstoren is het landmark om het Nationaal Park voor te stellen en te overzien. Van aan de toren duik je via de Zandpoortvest immers zo de natuur in. Verspreid over het gebied investeren we in aantrekkelijke bezoekersinfrastructuur (waarnemingshutten, yogaplatforms, picknickplekken, hangbruggen, en nog meer van dat fraais). We zien er  kansen voor  land-art projecten. Natuur en cultuur gaan dan hand in hand. Op de randen van dit natuurpark kan er ruimte zijn voor duurzame lokale landbouw.

Op ieders gezondheid

Het is intussen ook wetenschappelijk aangetoond: robuuste natuur houdt ons en heel onze maatschappij gezond. Ons Nationaal Park zal dus niet alleen voor de nodige zuurstof zorgen, maar geeft de Mechelaars en de bezoekers rust en stilte.

Voor het klimaat

Het Nationaal Park wordt eveneens een speerpunt in de realisatie van onze hoge klimaatambities. Het natuurgebied zal zorgen voor de nodige zuurstof en afkoeling voor de stad en voor opslag van de CO2. Met de klimaatverandering hebben we een snelgroeiende, hoge nood aan buffering van het regenwater, om zowel droogte als waterovervloed te counteren. Het Nationaal Park zal dit regenwater met graagte opvangen.

Bovendien winnen we met de ruimte die we in dit natuurgebied geven aan het water enorm op vlak van waterveiligheid. Ons Nationaal Park wordt zo meteen ook dé Mechelse garantie tegen overstromingen van de stad en de woongebieden.

Tot in de binnenstad

De Dijle verbindt het Nationaal Park doorheen de binnenstad. Ze krijgt een blauwgroene toets om de biodiversiteit alle kansen te geven en om de Mechelaars en bezoekers alle kansen te geven deze natuur te beleven.

Groene oevers en eilandjes kunnen onze rivier in de stad een natuurlijker karakter geven en vormen een broedplaats voor watervogels en een paaiplaats voor vissen.

Met “groene” verbindingen tussen onze parken onderling en met de Dijle maken we het netwerk compleet . Waar dit niet lukt via harde groene structuren kiezen we voor verticale groenstructuren, begeleidende bomenrijen, gevelgroen, …

We maken deze groene verbindingen ook zichtbaar op kaarten en infoborden. We zetten in op nieuwe verbindingsstructuren doorheen de stad via het vergroenen van straten.

Ik kies voor de natuur

De voorstelling van het Nationaal Park is geen eindpunt. De komende weken trekken de kandidaten de boer op met een stemhok. Overal in Mechelen zullen mensen “voor de natuur” kunnen kiezen. Met de campagne “Ik kies voor de natuur”, het plan “Mechelen 2030” en het voorstel om een Nationaal Park te realiseren is de boodschap van heel duidelijk: wie Mechelen wil vergroenen, kan op ons rekenen.