Een job zonder sollicitatie: in Mechelen kan het

14 Februari 2020

Een job zonder sollicitatie: in Mechelen kan het

Niet leeftijd of afkomst telt, wel motivatie Gebaseerd op het Amerikaanse Open Hiring®-model, maakt ook Stad Mechelen bedrijven op haar grondgebied warm voor het principe 'een job zonder sollicitatie'. Het is een manier om gemotiveerde werkzoekenden snel en met gelijke kansen aan een vaste job te helpen, zonder sollicitatieprocedure of andere drempels. Brouwerij Het Anker is alvast gewonnen voor het idee. Stad Mechelen zal deze innovatieve aanwervingsmethode ook binnen de eigen organisatie toepassen. Mechelen is daarmee koploper in Vlaanderen. Het is koekjesbedrijf Greyston Bakery in New York dat in 1982 het concept Open Hiring® lanceerde. Het idee is simpel: wie wil werken, kan aan de slag. Er komt geen selectieprocedure aan te pas. Je moet alleen je gegevens achterlaten bij het bedrijf. Nog nergens in Vlaanderen werd Open Hiring® uitgeprobeerd, al voert UGent sinds begin dit jaar wel een haalbaarheidsstudie uit om deze manier van rekruteren ook in Vlaanderen in te voeren. Stad Mechelen kreeg van het Europees Sociaal Fonds (ESF) middelen om een gelijkaardig project te lanceren: ‘een job zonder sollicitatie’. De eerste vacatures worden binnenkort uitgeschreven.Gelukkige werknemers“Bij traditionele sollicitatieprocedures worden nog te vaak bewust of onbewust discriminerende keuzes gemaakt. In Mechelen laten we ons inspireren door het Open Hiring®-model, waarbij kandidaten niet geselecteerd worden op basis van hun ervaring, diploma, strafblad, geslacht, leeftijd, handicap, afkomst of geloof. Wie gemotiveerd is voor een functie kan zich op een lijst zetten. Wie bovenaan de lijst staat, krijgt de job”, zegt Gabriella De Francesco, schepen van diversiteit en gelijke kansen. “Het is bewezen dat daardoor de motivatie van kersverse werknemers stijgt, wat dan weer een positieve invloed heeft op het zelfbeeld. Met deze methodiek zorgen we dus niet alleen voor gelijke kansen op werk, maar ook voor gelukkige werknemers.”“Op dit moment blijven er heel wat mensen om een of andere reden buiten het bereik van de arbeidsmarkt, terwijl ze wel over de noodzakelijke vaardigheden beschikken”, vertelt Greet Geypen, schepen van werk en personeel. “Die mensen willen we kansen geven. Het wegnemen van drempels in de toegang tot de arbeidsmarkt zal er in principe toe bijdragen dat meer mensen uit kansengroepen zich aanbieden op de arbeidsmarkt en dat er meer potentiële arbeidskrachten in beeld komen van werkgevers die ze anders zouden mislopen.”Goede voorbeeldHet is niet de bedoeling om een sociale onderneming op te zetten, zoals de Greyston bakkerij, of verschillende sociale ondernemingen naast elkaar op te zetten. De stad wil samen met verschillende bedrijven uit verschillende sectoren het sociaal ondernemen in de praktijk brengen en dus enkele jobs zonder sollicitatieprocedure aanbrengen. Door het opzetten van zo’n netwerkmodel, in plaats van te kiezen voor één werkplaats, hoopt de stad veel meer mensen te kunnen bereiken.Schepen Greet Geypen: “We gaan de dialoog aan met geïnteresseerde ondernemingen die zonder sollicitatie willen aanwerven. De inactieve kansengroepen vormen een enorm potentieel voor de arbeidsmarkt die nu onderbenut blijft. Bedrijven kunnen op die manier ook hun sociaal engagement tonen. Als stad moeten wij uiteraard het goede voorbeeld geven. De eerstvolgende vacatures bij de uitvoeringsdiensten, bij het team onderhoud van Zorgbedrijf Rivierenland en voor het snelloket in het Huis van de Mechelaar, zullen we voorbehouden voor ons project ‘een job zonder sollicitatie’.”Bij Brouwerij Het Anker lopen ze alvast warm voor het idee. Eigenaar en zaakvoerder Charles Leclef is ervan overtuigd dat het recht op een job niet mag afhangen van je sollicitatie-skills. “Wie een baan zoekt moet nu een goede cv kunnen schrijven, zichzelf goed kunnen aanprijzen en moet mondeling sterk zijn om competenties en ervaringen in de verf te zetten. Daar willen wij niet aan meedoen. Met ‘een job zonder sollicitatie’ beogen we bij Het Anker een radicaal andere aanpak en willen we vooral inzetten op gemotiveerde werkkrachten die bewust kiezen voor ons als bedrijf. Opgedane kennis en ervaring willen we een minder prominente plaats laten innemen in het selectieproces.”Speerpunten“Ondernemen en kinderarmoede zijn twee van de drie speerpunten in Mechelen deze bestuursperiode. Binnen die speerpunten willen we baanbrekende stappen vooruit zetten en daarvoor moeten we durven experimenteren. De vierde van tien grote werven in ons kinderarmoedeplan gaat over meer ouders aan het werk krijgen. Want werk is één van de belangrijkste hefbomen om kinderarmoede te bestrijden. En dat doen we als stad samen met het middenveld. Binnen dit project bewijzen bedrijven en organisaties andermaal hun maatschappelijke relevantie”, zegt Gabriella De Francesco, schepen van armoedebestrijding.‘Een job zonder sollicitatie’ is een ESF-project waarvoor Stad Mechelen de regie van de uitrol op zich neemt. De stad zorgt ook voor ondersteunende acties voor kinderopvang, mobiliteit, sociale begeleiding… vanuit de reguliere werkingen. Tegelijk wordt bekeken op welke wijze flankerende begeleiding op of naast de werkvloer en mentorschap kan ingeplugd worden. Service designer Studio Dott zorgt ervoor dat het project ontwikkeld wordt op maat van werkgevers en werkzoekenden. Voor het mentorschap doet de stad beroep op DUO for a JOB. Het totale projectbudget bedraagt 309.845 euro. Daarvan bedraagt de ESF-subsidie (Innovatie en Transnationaliteit) 120.000 euro en legt het Vlaams Cofinancieringsfonds 83.692 euro bij.          Organisaties die geïnteresseerd zijn om 'een job zonder sollicitatie' aan te bieden, kunnen zich bij de stad melden via coördinator Ellen De Weerdt: [email protected] of 015 29 24 39.