Een creatieve geest in een gezond lichaam.

09 December 2016

Een creatieve geest in een gezond lichaam.

De Vlaamse ministers van Welzijn en Onderwijs kondigden op 28 november een engagement aan om suikerhoudende dranken in onderwijsinstellingen te bannen tegen 2020. Het Mechelse Deeltijds Kunstonderwijs Mechelen zette al begin 2016 de eerste stappen richting een gezonder drankenaanbod. Vlaamse jongeren drinken volgens het Vlaams ­Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez) te veel frisdrank en te weinig water. Daarom ondertekenden de Vlaamse ministers Crevits, Vandeurzen, alle onderwijsverstrekkers en de voedingsindustrie op 28 november een engagementsverklaring. Het is de bedoeling om stapsgewijs tegen schooljaar 2020-2021 tot een evenwichtig aanbod te komen en de gesuikerde frisdranken volledig te bannen.Deeltijds Kunstonderwijs als voortrekker

Het Mechelse Deeltijds Kunstonderwijs is al een jaar voortrekker in de afbouw van ongezonde dranken. Hoewel deze Vlaamse engagementsverklaring enkel geldt voor de basis- en secundaire scholen, zetten de Academie voor Beeldende Kunsten en het Conservatorium in Mechelen al begin 2016 de eerste stappen richting een evenwichtig drankenbeleid.

Begin 2016 werden de eerste stappen gezet in de richting van een gezonder drankenaanbod, een duidelijk pedagogisch engagement dat we niet mogen ontlopen.  

De gesuikerde frisdranken in de automaten werden vervangen door zero en light versies, de sportdranken verdwenen uit het aanbod en water wordt extra gepromoot, zowel visueel als financieel. Zo daalde de prijs van water en werd in verhouding goedkoper dan frisdrank.

Mechels gemeenteraadslid Klaartje Heiremans  bond als eerste de kat de bel aan. Op 24 maart 2015 kaartte ze deze problematiek aan op de Mechelse gemeenteraad. Frisdrank- en snoepautomaten pasten volgens het gemeenteraadslid niet binnen de context van deeltijds kunstonderwijs. "De studies over de schadelijkheid van suiker stapelen zich op. Het is ongezond en verslavend, obesitas is een groot probleem. En dan moeten wij onze verantwoordelijkheid opnemen voor onze kinderen. Een van de stappen die wij zelf kunnen zetten zijn automaten met suikerhoudende snoep en dranken te weren uit plekken waar kinderen hun (vrije) tijd doorbrengen."

Sinds de invoering van het nieuwe aanbod is het waterverbruik sterk gestegen en het frisdrankverbruik gedaald. Deze duidelijke gedragsverandering is alvast een stimulans om deze ingeslagen weg verder te zetten. Samen met de leverancier gaan we verder zoeken naar een nog gezonder aanbod, zeker  nu we ook geruggensteund worden door de beleidsmakers in Vlaanderen.