Earth Hour: een uurtje in het donker voor de aarde

21 Maart 2013

Earth Hour: een uurtje in het donker voor de aarde

Mechelen wil een duurzame gemeente zijn en draagt haar steentje bij om de klimaatproblematiek onder ieders aandacht te brengen. Daarom neemt de stad dit jaar voor de 4de keer deel aan . Op worden in Mechelen de lichten van enkele openbare gebouwen en monumenten gedimd. 

Earth Hour23 maart

Earth Hour roept de hele wereld op om van 20.30u tot 21.30u de lichten te doven. Met deze symbolische actie, die dit jaar aan zijn 5de editie toe is, wil het WWF aandacht vragen voor de problematiek rond de klimaatverandering. Een heel krachtig signaal waarmee de organisatie wil aantonen dat je wel een verschil kan maken in de strijd tegen klimaatverandering als iedereen meehelpt. Ruim 100 landen of één miljard mensen wereldwijd nemen deel aan dit symbolisch initiatief, wat het meteen een van de grootste globale acties maakt. Niet enkel individuen maar ook steden, gemeenten en bedrijven worden opgeroepen om hun lichten te doven. Aan deze oproep geeft de stad Mechelen ook dit jaar weer gehoor.

Stadsgebouwen beperkt verlicht

Schepen van Klimaat, Duurzaamheid en Energie Marina De Bie licht toe: "De stad Mechelen dooft een deel van de openbare verlichting, de hele avond en nacht. De verlichting op de Grote Markt van het stadshuis, de Sint-Romboutstoren, het Schepenhuis en het Postgebouw zal al om 18u beperkt gedoofd worden tot 8u 's ochtends."

Ook de klemtoonverlichting van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Hanswijkbasiliek, Sint-Katelijnekerk en het Hof van Busleyden wordt gedimd. In de Onze-Lieve-Vrouwestraat schakelt men tijdelijk over op functionele verlichting. Andere openbare verlichting wordt niet gedoofd om de openbare veiligheid niet in het gedrang te brengen.

Alle beetjes helpen

In het teken van Earth Hour roept de stad Mechelen haar inwoners ook op om de lichten een uur (of langer) te doven op 23 maart van 20.30u tot 21.30u. Met dit kleine gebaar staan we stil bij de gevolgen die de klimaatsverandering heeft op onze wereld. Er dient nog een hele weg afgelegd te worden tegen de klimaatverandering, maar alle beetjes helpen. Licht uit, klimaat aan!

"Daarnaast focust WWF dit jaar op vijf eenvoudige acties waarmee je je eigen impact kan verkleinen. Overstappen op groene energie, de auto laten staan als je naar je werk gaat of een maaltijd eten met een lage CO2-impact. Als elke Mechelaar een of meerdere stappen neemt, besparen we al snel een paar ton," aldus schepen De Bie. Je acties registreren kan via www.earthhour.be. Daar zie je meteen de totale gerealiseerde CO2-besparing.

Duurzaam Mechelen Deze actie kadert in het ganse energie- en klimaatbeleid van de stad Mechelen. De stad neemt deel aan de campagne klimaatneutrale organisatie 2020 van de provincie Antwerpen en de gemeenteraad ondertekende op 27 maart 2012 ook het Burgemeestersconvenant of de Convenant of Mayors. Door deze verbintenis streeft de stad Mechelen ernaar om de 20 % CO2-reductiedoelstelling te behalen en te overtreffen tegen 2020. Ook andere initiatieven worden aangewend om energie uit te sparen, o.a. energiezuinige openbare verlichting.

Wil je zelf een langer engagement voor het klimaat aangaan? Dat kan door te investeren in enkele energiebesparende maatregelen: goed voor het klimaat én voor je portemonnee. Heb je niet meteen het hele investeringsbedrag daarvoor opzij staan? Steek dan je licht op bij Energiepunt Mechelen, dat voorziet in goedkope groene leningen en begeleiding bij energiebesparende maatregelen. Sinds de start van Energiepunt Mechelen in september vorig jaar, werden al meer dan 40 dossiers goedgekeurd. W www.mechelen.be/energiepunt | E [email protected]