Duurzaamheid als speerpunt van de Mechelse begroting

28 November 2013

Duurzaamheid als speerpunt van de Mechelse begroting

Mechelen zet zwaar in op duurzaamheid. Dat bleek al uit het coalitieakkoord, waarin onder andere de ambitie klimaatneutraal te worden verwoord wordt. Dat blijkt uit opstart van een CO2-nulmeting die momenteel loopt en door het engagement dat Mechelen gisteren met 7 andere Vlaamse steden nam om toe te treden tot het Vlaamse Smart Energy Cities Netwerk. Nu springt dit ook duidelijk bij de begroting in het oog. "De groenste begroting ooit in de geschiedenis van Mechelen", aldus schepen Marina De Bie.Duurzaamheid is geen eilandje meer, maar een ambitie van de hele stad die als rode draad door de begroting loopt en vooral doorklinkt in de investeringen in klimaatbeleid, mobiliteit en vergroening van de stad.

 

Klimaat: de weg naar klimaatneutrale stad

Voor energiezuinige en klimaatvriendelijke investeringen wordt de volgende jaren om en bij de 12 miljoen euro voorzien. Daarvan gaat ongeveer 9 miljoen euro naar het vergroenen van het wagenpark van de stad. Ook het eigen patrimonium aan gebouwen wordt grondig aangepakt. "Om te beginnen onderzoeken we het energieverbruik van al onze gebouwen, om ons toe te laten de efficiëntste investeringen er uit te halen", zegt schepen van klimaat Marina De Bie. " Voor de analyse zelf en het aanpassen van de gebouwen erna wordt zo'n 700.000 euro voorzien." Daarnaast werd al beslist 850.000 euro te investeren in HR-glas en nieuwe CV-ketels bij enkele gebouwen. Ook deze zullen uiteraard energiebesparend werken.

Bovenop deze investeringen wordt de LED-verlichting in de stad veralgemeend. Deze investering gebeurt door een externe partner, maar de winst is zo substantieel dat dit van bij het begin jaarlijks 75.000 euro oplevert.

De CO2-nulmeting in samenwerking met Futureproofed, Al Gores klimaatambassadeur, laat toe om de komende jaren op onderbouwde manier te werken aan een klimaatneutrale stad.

Vergroenen: Mechelen, stad van parken en tuinen

Ook het verder vergroenen van de stad is cruciaal voor een klimaatneutraal Mechelen. Extra parken en tuinen zijn bovendien belangrijk voor de levenskwaliteit van de stad. Meer groen in de stad is goed voor de stad en haar inwoners.

Het parkenplan wordt verder uitgerold dankzij een investering van 14 miljoen euro voor de aankoop van gronden en de aanleg van nieuwe parken. Met dit geld zullen onder andere de parken aan de Oude Liersebaan en de Kalverenstraat gerealiseerd worden. Ook de Kruidtuin krijgt een extra injectie voor de restauratie van de boogbrug en het vernieuwen van de inkom van het park. "Bovendien wordt het park in de feiten ook een heel stuk groter", vertelt Marina De Bie. "Thomas More is bereid het binnenplein tussen de Augustijnenstraat en de Lange Ridderstraat over te dragen aan de stad, wij zullen er een aangenaam en beleefbaar plein van maken met een directe link naar de Kruidtuin. Een aanvulling die het park zeker ten goede zal komen."

Ook Tivoli krijgt extra budget voor het versterken van de kinderboerderij, de aanleg van een natuurleerpad en het omvormen van de rozentuin tot een demotuin. Deze laatste past in het beleid van de stad om ook extra middelen te voorzien voor de ontwikkeling van nieuwe volkstuintjes.

Op het vlak van biodiversiteit wordt 3,5 miljoen euro uitgetrokken voor de evolutie naar een nulgebruik van pesticiden tegen 2015, voor het aanplanten van meerjarige planten en het bevorderen van biodiversiteit via andere projecten.

Mobiliteit: Mechelen fietsstad

Mobiliteit is uiteraard ook een belangrijk aspect van verduurzaming. Mechelen trekt voluit de kaart van duurzame mobiliteit en heeft de ambitie zich nog sterker te profileren als fietsstad. Naast de aanleg van fietspaden bij het vernieuwen van straten (voor maar liefst 50 miljoen euro) wordt hiervoor nog eens 2 miljoen extra voor voorzien.

"We leggen los van de vernieuwing van volledige straten nog extra fietspaden aan die bijvoorbeeld het nieuwe station kunnen verbinden met de fiets-o-strade en we leggen de zogenaamde 'fietspuzzel' aan boven de Leuvense Steenweg. Daarnaast is er ook budget voorzien voor fietsenstallingen waar nodig, werken we fietsparkeren op buurtniveau uit en lossen we de fietsproblematiek aan de Vismarkt op met een fietsboot op de Binnendijle."

Naast de fiets is ook de stadsdistributie een belangrijk speerpunt. Door op zoek te gaan naar betere manieren om de winkels in de binnenstad te beleveren, maar ook aangekochte producten tot bij de klant te brengen, maken we de binnenstad nog autoluwer en aangenamer. "De uitbouw van de stadsdistributie is nog in de opstartfase, maar er werd reeds  met de belangrijkste mogelijke partners gesproken en we voorzien een budget van 50.000 euro om te onderzoeken hoe we dit best realiseren. De duurzame stadsdistributie moet zo snel mogelijk van de grond komen", aldus nog Marina De Bie.

Algemeen

"Ik denk dat we als college best trots mogen zijn op het bereikte akkoord", besluit De Bie. "De vorige begrotingsronde was een moeilijk en pijnlijk proces. Voor de stadsdiensten en de Mechelaars hadden we niet altijd prettig nieuws. Gelukkig kunnen we nu weer aan opbouwen denken. De nieuwe werking van internationale samenwerking staat bijna op punt en zal er voor zorgen dat 2-jaarlijks een euro per Mechelaar naar projecten in het zuiden gaat. We kunnen bovendien enkele diensten de nodige versterking geven door personeel aan te werven. En we zetten fors in op ons sociaal beleid met o.a. de talentencheque, een verhoogde dotatie voor het OCMW, het bouwprogramma bij Woonpunt, extra opbouwwerkers en kinder- en tienerwerkers, maar ook via de ondersteuning van sociale organisaties zoals 't Sociaal Profijtje en de Werkgroep Integratie Vluchtelingen. Mechelen verder uitbouwen tot een groene en sociale stad, waar we het voor iedereen aangenaam wonen is, dat is de ambitie"