Dubbelinterview met nieuwe schepenen Patrick Princen en Gabriella De Francesco: "De laatste maanden waren een rollercoaster"

01 Juli 2019

Dubbelinterview met nieuwe schepenen Patrick Princen en Gabriella De Francesco:

Door de kermis op de Grote Markt in Mechelen weet je dat de zomervakantie echt begonnen is. De ijsjes verkopen vlot, de paardenmolen draait elegant en het treintje van de rollercoaster gaat wild tekeer. Niemand buiten die beseft dat binnen in het stadhuis vandaag precies zes maanden geleden de eerste werkdag voor het nieuwe stadsbestuur plaatsvond, met daarin ook nog eens twee nieuwe Groen-schepenen. “Een rollercoaster was het inderdaad, maar we bleven gelukkig wel met onze beide voeten op de grond”, klinkt het.

Op 2 januari 2019 was het behalve de installatievergadering van de gemeenteraad ook de eerste werkdag op het stadhuis van eerste schepen Patrick Princen. Gabriella De Francesco mocht dan weer haar intrek nemen in een kantoor van het Sociaal Huis. Twee nieuwe krachten naast schepenen Marina De Bie en Björn Siffer en een mooie aanwinst voor Groen Mechelen.  

Vandaag zijn Gabriella De Francesco en Patrick Princen zes maanden schepen. Zij van sociale zaken en welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit en gelijke kansen. Hij van openbare werken, natuur- en groenontwikkeling en parken en stadstuinen. Het ideale moment voor een dubbelinterview.

 

Jullie zijn nu zes maand schepen. Hoe beleefden jullie de voorbije periode? 

Gabriella: Je wordt ineens schepen, maar je bent dat eigenlijk nog niet. Zoals in elke nieuwe job komt er tijdens die eerste maanden heel veel informatie op je af. Ik moest me dan ook nog eens in een heel aantal bevoegdheden inwerken. Mensen begonnen mij ook meer en meer te herkennen op straat! Gelukkig kan ik soms vergeten dat ik schepen ben en blijf ik gewoon mezelf. 

Patrick: Het voorbije halfjaar was erg druk, maar ook heel boeiend. Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd en mensen ontmoet. Ik ontdekte hoe een stad van 87.000 inwoners functioneert en wat er allemaal bij komt kijken om het draaiende te houden. Binnen mijn bevoegdheid openbare werken gebeurt er ook zó veel: vandaag worden er wegen aangelegd, morgen moet er pekel gestrooid worden en de volgende dag moet er stormschade geruimd worden. Indrukwekkend. 

Waar zijn jullie tot nu toe het meest trots op? 

Gabriella: Van alle realisaties de voorbije zes maanden ben ik het meest trots op de opstart van het participatietraject rond armoede. Er zijn heel wat zaadjes geplant om op verder te werken. Ik krijg er energie van. Ik vind het belangrijk om veel met het middenveld te praten, met de mensen die dagelijks met die bepaalde problematieken te maken hebben. Ik wil niet alleen experten horen of denken dat ik het allemaal zelf beter weet. Aan politiek doen is van onderuit werken en niet vanuit een ivoren toren. 

Patrick: "Ik ben ook trots op de kleine dingen die je als schepen kan realiseren" 

Patrick: Voor mij springt de campagne Boom zoekt Grond eruit. Maar ik ben ook trots op de kleine dingen die ik al heb gedaan, zoals het verlagen van boordstenen voor meer fietscomfort, de aanleg van de bij- en vlindervriendelijke prairieweide op het Kardinaal Mercierplein of de plaatsing van de allereerste 'boombunker' in België, een ondergronds waterreservoir voor de lindeboom in de Hallestraat. 

Wat mogen de Mechelaars van jullie op korte termijn nog verwachten? 

Patrick: Als je me vraagt naar projecten op korte termijn, dan wil ik graag dit najaar nog heel wat bomen planten. Zowel via de burger met Boom zoekt Grond als samen met de uitvoeringsdiensten. Daarnaast ga ik op zoek naar mogelijkheden om ruimte en natuur met elkaar te verbinden. Dus stukken grond verwerven om ons nationaal park waar te maken.

Gabriella: De verdere uitwerking van het armoedeplan krijgt mijn topprioriteit. Ook wil ik een nieuwe wind doen waaien door het Sociaal Huis. Ik merk dat veel mensen niet weten waarvoor ze in het Sociaal Huis terechtkunnen. Ze linken het Sociaal Huis alleen maar aan probleemgevallen, maar eigenlijk is het aanbod er veel groter. Iedereen kan er wel voor iéts terecht, alleen kennen veel mensen er nu de weg nog niet naartoe. 

De stad werkt op dit moment hard aan meerjarenplan. Welke accenten zijn voor jullie belangrijk? 

Patrick: In de meerjarenplanning wil ik een goed evenwicht vinden in álles wat een stad bezighoudt, zowel hardware als software. En wil ik ook echt wel een aantal belangrijke uitdagingen voor de toekomst benadrukken. Zo moeten we binnen mobiliteit de switch maken naar duurzame mobiliteit en deelmobiliteit. Binnen onze klimaatambities is het ook belangrijk om het groen in onze stad verder te verbinden. Bovenal moeten we zorgen dat iedereen mee is in Mechelen en dus voldoende middelen stoppen in de aanpak van armoede en verdraagzaamheid. 

Gabriella: "Het armoedeplan is mijn topprioriteit en de basis voor alles"

Gabriella: Voor mij is het armoedeplan de basis van alles. Dat wordt dan ook mijn focus in de meerjarenplanning. Eén van de werkpunten daarin is: maatschappelijk assistenten moeten maatschappelijk assistenten kunnen zijn. Meer ‘go’, meer op maat, minder administratie. Ik wil een Mechels hulpkader in het Bijzonder Comité dat afgestemd is op onze Mechelaars. Groep Mechelen, dus de stad als werkgever, moet volgens mij nog meer inzetten op diversiteit en op samenwerking. Nu zijn we niet voldoende een afspiegeling van de bevolking qua kleur, geaardheid of sociale klasse. Het participatieve verhaal wil ik voortzetten, net als de uitrol van de eerstelijnszone. Ik geloof echt dat organisaties veel meer onderling moeten samenwerken en ik denk dat we daar als lokale overheid een bepaalde regierol in kunnen hebben.  

Als schepen ben je plots een ‘publiek figuur’. Hoe zien jullie jezelf als schepen voor de Mechelaar? 

Patrick: Ik wil vooral een schepen zijn die goed bestuurt voor álle Mechelaars. Die rekening houdt met alle evenwichten en alle noden of belangrijke zaken voor de toekomst. En daar ook hard aan werkt, zowel in het stadhuis als buiten op straat. Een schepen die naar de mensen luistert. 

Gabriella: Ik wil een toegankelijke en geloofwaardige schepen zijn, maar ik hecht ook veel waarde aan mijn privéleven. Naast schepen ben ik ook vrouw, meter, tante, dochter, zus, vriendin en daar moet met respect mee omgegaan worden. Ik vind een goede work-life balance erg belangrijk en draag dat ook uit. 

Tot slot. De zomervakantie is officieel bezig. Hebben jullie speciale plannen? 

Patrick: In juli ga ik met mijn gezin op vakantie naar de Noordse landen. Niet met het vliegtuig, wel met de wagen. We gaan daar onder andere kamperen en trektochten doen. De combinatie van mijn gezin en de natuur, dat is echt vakantie voor mij. In augustus ga ik profiteren van de kalmte op het stadhuis om mijn mensen van de uitvoeringsdiensten nog beter te leren kennen door een paar dagen mee te draaien. En uiteraard ga ik me in die periode ook zo goed mogelijk voorbereiden op de belangrijke budgetbesprekingen die eraan komen. 

Gabriella: Ik vertrek bijna naar Italië, naar mijn roots. Mijn ouders zijn daar al, mijn nichtjes komen ook nog af. Telkens wanneer ik daar ben, besef ik hoe hard ik het gemist heb. De geur, het eten, de koffie, maar vooral de mensen. Italianen zijn schone, passionele mensen. En ik ook wel. Verder wil ik graag naar Theater aan Zee gaan en zit er wel eens een dagje Efteling in. Ook De Zomer Is Van Mechelen zal weer heel wat te bieden hebben! Er zal ook gewerkt worden, hoor. Maar op tijd herbronnen is belangrijk.