Drie nieuwe parken en speelbos voor Mechelen-Zuid

03 Juni 2021

Drie nieuwe parken en speelbos voor Mechelen-Zuid

Heel wat autoverkeer in Mechelen zal vanaf eind 2021-begin 2022 ondergronds verdwijnen via de Tangent. Daardoor komt er bovengronds heel wat plaats vrij voor een aaneengesloten groen- en parkgebied. Er komen drie parken bij met elk een eigen invulling: het Steenwegpark, Postzegelpark en Colomapark. Daarbovenop wordt een deel van het Colomabos een heus speelbos met avontuurlijke spelprikkels. “De vernieuwde stationsomgeving zal een enorme boost zijn voor de actieve weggebruiker: niet alleen als sluitstuk van de fietsostrade tussen Brussel en Antwerpen, maar ook door het creëren van veilige en bijna conflictvrije verbindingen langsheen en tussen beide zijden van de sporenbundel. Met de restgronden die na de infrastructuurwerken ontstaan, krijgen we als stad de kans om van deze duurzame mobiliteitsas ook een groene as te maken”, vertelt schepen van participatie, openbare werken en parken en stadstuinen Patrick Princen. “Er zijn nog geen beslissingen in het definitieve ontwerp gemaakt, maar we werken wel al op een aantal denkpistes over de inrichting en de functie van elk van de vier deelzones. De precieze invulling wordt mee bepaald door de Mechelaars”, gaat hij verder. “Een padenstructuur voor zowel fietsers als voetgangers zal het Steenwegpark, het Postzegelpark, het Colomabos en het Colomapark veilig aaneenrijgen.” Denkpistes voor de vier groen- en parkgebieden: Het Colomapark wordt geconcipieerd als parkzone met rust-, verblijfs- en picknickmogelijkheden Het Colomabos wordt geconcipieerd als speelzone/speelbos met beperkte ingrepen zoals het creëren van een wandelpad en natuurlijke spelaanleidingen Het Postzegelpark kan een wat hardere inrichting krijgen met bijvoorbeeld skate- en/of basketinfrastructuur in een groene omkadering Het Steenwegpark wordt geconcipieerd als parkzone met speel- en verblijfszones voor verschillende leeftijdsgroepen Donderdagochtend vulden al 320 Mechelaars de online bevraging in over hoe de parken eruit moeten zien. Dat kan nog tot 22 juni via de website van het project. “Voor buurtbewoners voorzagen we nog een extraatje. Zij kregen een folder met meer uitleg en een stickervel met lachende en sippe gezichtjes. Die stickers kunnen ze nu kleven op de grote informatieborden aan de Brusselsesteenweg en op de Colomalaan, afhankelijk van welke ideeën ze goed of minder leuk vinden”, besluit schepen Patrick Princen. Vanaf 22 juni wordt alle feedback verzameld en gaat ontwerpbureau OMGEVING aan de slag om het ontwerp uit te tekenen. De buurt krijg het ontwerp vermoedelijk in het najaar van 2021 te zien. De aanleg van het speelbos en van de drie verschillende parken gebeurt in 2022 en 2023. www.mechelen.be/parken-zuid Kaartje © Stad Mechelen  Foto boven: schepen Patrick Princen bij het informatiepaneel langs de Brusselsesteenweg, waar binnenkort het Steenwegpark komt. Al het gemotoriseerd verkeer verdwijnt er ondergronds.