Drie Mechelse adviesraden overhandigen gezamenlijk advies rond inclusief cultuurbeleid

01 April 2021

Drie Mechelse adviesraden overhandigen gezamenlijk advies rond inclusief cultuurbeleid

Vandaag overhandigden drie Mechelse adviesraden een gezamenlijk advies rond integrale toegankelijkheid van cultuur aan Stad Mechelen. Schepenen Björn Siffer en Gabriella De Francesco mochten het advies ‘Cultuur voor allen’, dat ook in braille werd opgesteld, ontvangen van Greet Pluymers, trekker van de werkgroep inclusie binnen de Cultuurraad.

Van culturele voorstellingen genieten, maar ook zelf dansen, muziek of toneel spelen: het voorbije jaar was het voor iedereen onmogelijk. Helaas blijkt de drempel voor sommige Mechelaars ook zonder coronamaatregelen vaak te hoog. Soms letterlijk. “Eigenlijk zou iedereen - ongeacht fysieke, verstandelijke, financiële of sociale mogelijkheden en beperkingen - op gelijke wijze moeten kunnen deelnemen aan het cultuurleven. En dit zowel als publiek, artiest, medewerker of organisator”, zegt Greet Pluymers, trekker van de werkgroep inclusie en ondervoorzitter van de Cultuurraad.

Op initiatief van de Cultuurraad hebben zich voor het eerst drie stedelijke adviesraden over deze kwestie gebogen om een gezamenlijk advies aan de Stad op te maken. Toegankelijkheid van cultuur raakt immers niet alleen de Cultuurraad, maar ook de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SARPH) en de Mechelse Ouderenraad. Het resultaat is een bundel met vijf adviezen voor integrale toegankelijkheid van kunst en cultuur, die onder de titel ‘Cultuur voor allen’ vijf concrete adviezen aan de Stad voorlegt. De rode draad: cultuurparticipatie als basisrecht voor élke Mechelaar.
De adviezen worden uitgewerkt in een aantal concrete voorstellen aan de Stad.

Een eerste greep:

  • met een buddy naar cultuur kunnen gaan;
  • voorstellingen programmeren gemaakt door mensen met een beperking;
  • informatie geven die makkelijk te vinden én te begrijpen is voor wie slechtziend, gehoorgestoord of verstandelijk beperkt is;
  • ook naar de Academie, het Conservatorium of een andere cursus kunnen gaan.
  • de UitPas met het sociale tarief automatisch toesturen aan wie er recht op heeft;

Het stadsbestuur reageerde alvast positief op het gezamenlijk advies van de drie Mechelse adviesraden, dat op 1 april omwille van de geldende coronamaatregelen in beperkt gezelschap werd overhandigd in drie versies: een uitgebreide versie, een samenvatting gescreend door Wablieft! op leesbaarheid en begrijpbaarheid voor iedereen en een brailleversie.

“Dit gezamenlijk advies is dus op zichzelf al uniek en een ongelooflijke verdienste van de drie betrokken adviesraden en in het bijzonder de werkgroep inclusie. Het is een lijvig document waar we graag samen mee aan de slag gaan. We hebben al een hele weg afgelegd. Zo is er in Hof van Busleyden bijvoorbeeld bijzonder veel aandacht gegaan naar de integrale toegankelijkheid van het museum. Maar het blijft een uitdaging om alle drempels, zowel fysieke, mentale, sociale als financiële, weg te werken”, reageert schepen van Cultuur en Senioren Björn Siffer.

“Mechelen wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. We ondertekenden eind 2019 het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ en gingen samen met Inter, Agentschap Toegankelijkheid Vlaanderen, van start om een actieplan op te stellen. Het advies van de drie adviesraden sluit daar perfect bij aan en moet een stimulans zijn om ook de deelname aan het bruisende culturele leven voor iedereen mogelijk te maken”, vult schepen van Gelijke kansen en Toegankelijkheid Gabriella De Francesco aan.

“De drie adviesraden engageren zich in elk geval om de Stad te helpen dit advies waar te maken en cultuur toegankelijk te maken voor letterlijk iedereen”, besluit Greet Pluymers.