Netwerk van wijk- en dorpsantennes in Mechelen

04 December 2019

Netwerk van wijk- en dorpsantennes in Mechelen

“In samenspraak met gebruikers van lokaal dienstencentrum De Smis” Zorgbedrijf Rivierenland trekt met een aangepast en mobiel aanbod naar de wijken en dorpen. Er komen dorpsantennes in Heffen, Muizen, Hombeek, Leest, Walem en wijk Arsenaal. Daar zullen vaker maaltijden en bijkomende activiteiten aangeboden worden. Deze nieuwe focus binnen het zorgbedrijf ligt ook mee aan de basis voor de heroriëntatie van de werking van lokaal dienstencentrum De Smis.  In de Mechelse deelgemeenten ligt het percentage 65-plussers gemiddeld hoger dan elders in de stad. Maar in geen enkele deelgemeente kon men tot nu toe genieten van de dienstverlening van een dienstencentrum. Zorgbedrijf Rivierenland startte daarom een jaar geleden met dorpsrestaurants in alle deelgemeenten. Een project dat positief geëvalueerd wordt. “Het succes van de dorpsrestaurants toont aan dat er een grote behoefte is aan sociale activiteiten in de dorpen. Vaak brengen ouderen er na de maaltijd nog een hele namiddag door. Daarom breiden we de werking van Zorgbedrijf Rivierenland uit en richten we dorpsantennes op. Zo brengen we de dienstverlening van een dienstencentrum tot bij de inwoners van onze deelgemeenten en wijken”, vertelt Gabriella De Francesco, Mechels schepen van Welzijn en ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland.Voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland Jeroen Baeten spreekt van een positieve vooruitgang: “De formule van wijk- en dorpsantennes wordt al in een aantal buurgemeenten uitgetest en blijkt succesvol te zijn. Het aanbod op deze locaties zal op maat zijn van de gebruikers. De frequentie en precieze invulling van activiteiten worden samen met de buurt bepaald.”HeroriëntatieDe uitbouw van een netwerk van dorpsantennes in Mechelen is meteen ook een antwoord op de sluiting van lokaal dienstencentrum De Smis. Schepen Gabriella De Francesco heeft begrip voor de bezorgdheid daarrond, maar stelt ook gerust: "Met de inrichting van een wijkantenne in wijkhuis Arsenaal, op 200 meter van De Smis, zetten we net meer dan ooit in op ontmoeting in de buurt. Op de nieuwe locatie zullen we meer mensen bereiken en een betere dienstverlening aanbieden. De transitie wordt samen met de gebruikers van De Smis voorbereid." De aantrekkingskracht van De Smis in de hele buurt is er de laatste jaren sterk op achteruit gegaan. Een deel van de verklaring ligt aan de demografische evolutie in de wijk. Er wonen relatief minder ouderen in Arsenaal: slechts 9% van de wijkpopulatie bestaat uit 65-plussers tegenover een gemiddelde van 17% over heel Mechelen. Het zijn daardoor hoofdzakelijk de bewoners van de flats boven De Smis die er komen eten, gemiddeld zo’n tiental eters. Ter vergelijking: in Hombeek ontvangt het dorpsrestaurant zo’n 85 eters.En ook de infrastructuur van De Smis is zeer verouderd. "Een renovatie zou grote investeringen vragen. Om de interactie tussen de gebruikers en de wijk te vergroten en om beschikbare infrastructuur optimaler in te zetten, wenden we de publieke middelen voor De Smis dus anders aan. We laten de bewoners niet in de kou staan, maar verbeteren de werking op een andere locatie in de buurt. Zo houden we maximaal rekening met de noden van onze senioren en gezinnen in de Arsenaal-wijk", verzekert Gabriella De Francesco.De locaties van de verschillende dorpsantennes zijn: Leest: Zaal Ter Coose (Kouter 1/A) Heffen: De Kettinghe (Sint-Amandusstraat 5a) Hombeek: Dorpshuis (Leibeekstraat 2) Walem: Dorpshuis (Koning Albertstraat 54) Muizen: kantine FC Muizen (Lotelingstraat 5) Arsenaalwijk: wijkhuis Arsenaal (Hamerstraat 21-25) De vernieuwing gebeurt in nauwe samenwerking met plaatselijke vrijwilligers en verenigingen, zoals Okra, SARS, S-Plus, Samana, Femma, Rode Kruis, dorpsraden enzovoort. Ook de dorpsconsulenten van Stad Mechelen zullen betrokken worden. Er komt vanuit het zorgbedrijf een aanbod aan vormingsactiviteiten rond zorg, denk maar aan voorlichtingen rond diabetes of tips rond gezond ouder worden. Of er komt een pedicure die aan democratische tarieven werkt.