Doe mee met de autoloze zondag!

19 September 2009

Zondag 20 september zijn fietsers en voetgangers aan de macht in de Mechelse binnenstad! Tussen 11 en 18 uur worden alle straten binnen de ring afgesloten voor het autoverkeer en vinden er tal van activiteiten voor jong en oud plaats: filmontbijt, wandelingen, fietstochten, zeepkistenrace, rommelmarkt, info- en doemarkt, BMX-demonstraties, bike-wash, fietsgravering?. Wie deelneemt, maakt bovendien kans op mooie prijzen. Waarom autovrije zondag?

Met de organisatie van de autovrije zondag sluit Mechelen aan bij een steeds groter wordende groep van steden die deelneemt aan de 'Europese dag zonder auto mobiel in de stad'. Door de binnensteden autovrij te maken, krijgen bewoners en bezoekers de gelegenheid om te genieten van de voordelen van een autovrije binnenstad en tegelijk even stil te staan rond autogebruik in de stad. De Autovrije Zondag is zo een middel om meer draagvlak te creëren bij bewoners, bezoekers en middenstanders voor een permanente en leefbare autoluwe inrichting van straten en centra.

Mobiliteitsbeleid

De stad Mechelen voert een actief, modern mobiliteitsbeleid. Dit beleid stoelt op het STOP-principe waarbij de minst vervuilende en belastende mobiliteitsstromen prioriteit krijgen. Eerst stappen, dan trappen, openbaar vervoer en personenwagen. Binnen dit principe neemt het bestuur maatregelen om de veiligheid, het comfort en de doorstromingsmogelijkheden van al deze weggebruikers te verbeteren. Kleine en grote ingrepen. Zowel in de binnenstad als in de woonwijken en dorpen. Zo is er een actief beleid om fietsers aan te moedigen, zijn er grote infrastructuurwerken en wordt onderzocht hoe het bestaande autovrije gebied in de binnenstad groter kan. Dat Mechelen nu start met de Autovrije Zondag, kadert in de totaalvisie rond mobiliteit in onze stad. Het initiatief heeft zelfs de ambitie om de volgende jaren uit te groeien tot een nieuw Mechels topevenement! Mechelen sluit zich aan bij het thema van de campagne van KOMIMO (Koepel voor Milieu en Mobiliteit): 'Gun je buur een zuurstofkuur. Laat je auto eens aan de kant'. De autovrije zondag vraagt aandacht voor het belang van schone lucht. Voor de gezondheid en schone lucht voor het milieu. Maar een autovrije dag levert meer op. Zo'n initiatief geeft de straten voor één dag terug aan kinderen, fietsers en voetgangers. Er komt ruimte vrij voor activiteiten op pleinen en in straten.

Een feest voor voetgangers en fietsers!

Het uitgebreide programma en de praktische informatie vind je in de folder.

Bron: www.mechelen.be

Groen-Mechelen verzamelt om 13.30 u. op de grote Markt, sluit gerust aan. Lees ook ons persbericht.