Divers en solidair Mechelen zet nieuwe bakens uit

17 Juni 2020

Divers en solidair Mechelen zet nieuwe bakens uit

Aftrap campagne tegen racisme is pleidooi voor inclusieve stad 2.0 Vandaag trapten we in Mechelen onze campagne af tegen racisme en discriminatie. Op de Grote Markt werd de slogan in XL-formaat bekendgemaakt: ‘Samen tegen racisme. Dat is Mechelen. Dat zijn wij.’ Het is meteen een pleidooi om samen nog harder te werken aan een inclusieve, solidaire en warme stad. “In tijden van toenemende polarisatie, ongelijkheid en structurele vormen van racisme en discriminatie moeten we als stad een baken van hoop en solidariteit zijn. En zeker een stad als Mechelen, waar we bekend staan om onze inclusieve aanpak”, zegt schepen van diversiteit en gelijke kansen Gabriella De Francesco. “We leggen de lat de komende jaren daarom nog hoger met een integrale aanpak van racisme en discriminatie in onze stad. Vorige week presenteerden we ons actieplan tegen discriminatie op de woningmarkt. We kijken echter ook naar gelijke kansen in het onderwijs, het vinden van werk of in het aanbod en toegang tot vrijetijdsactiviteiten.” Ons plan ‘Inclusieve stad 2.0’ moet gelezen worden als een positief, verbindend antwoord. “We hebben ook de ambitie om de positieve houding van de Mechelaar ten aanzien van diversiteit te verhogen, de dynamiek van polarisatie te doorbreken, het samenleven in diversiteit te bevorderen”, gaat schepen Gabriella De Francesco verder. Schepen van communicatie Patrick Princen: “Daarom doen we met een grootschalige campagne ook opnieuw een beroep op de solidariteit van de Mechelaar en om een duidelijk statement te maken: Mechelen is tegen racisme en discriminatie, maar we willen dat wel samen op een positieve manier aanpakken. Op de Grote Markt zal de komende weken een XL-banner te zien zijn met de slogan ‘Samen tegen racisme. Dat is Mechelen. Dat zijn wij.’ Mechelaars kunnen de banner als affiche downloaden om digitaal te verspreiden via sociale media of op te hangen aan hun raam. In elke brievenbus zullen ook stickers gebust worden in de vorm van twee voeten zodat mensen symbolisch op straat kunnen komen om hun stem te laten horen”. Inclusieve én solidaire stad: een versterkte visie De communicatiecampagne ondersteunt dus een nieuwe integrale en gedragen visie op de inclusieve stad. Een helder, transparant en consequent kader waar we over alle stadsdiensten heen aan werken met als prioriteit de domeinen onderwijs, werk/ondernemen, vrije tijd en wonen. We werken vervolgens tegelijk aan fysieke en mentale toegankelijkheid, taaltoegankelijkheid, meertaligheid, het samenleven, gender, seksuele diversiteit en uiteraard ook armoede.   “Gelijke kansen in het onderwijs pakken we aan door in te zetten op meer gekwalificeerde uitstroom. Op de huur- en arbeidsmarkt werken we drempels weg. En vrijetijdsorganisaties wil onze stad sensibiliseren om toegankelijker te worden. Zij zijn vaak de plekken waar onze jongeren spontaan met elkaar in interactie gaan. Hier leren mensen sociale skills, omgaan met afspraken en positief staan tegenover verschil”, besluit schepen De Francesco. De komende maanden en jaren werken we samen met administratie, experten, middenveld, maar ook met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en minderheden de verschillende deelacties verder uit. www.mechelen.be/tegenracisme Download de campagne-affiche