Dirk Letens nieuwe voorzitter [email protected] vzw

23 November 2021

Dirk Letens nieuwe voorzitter J@M vzw

Zineb El Boussaadani neemt afscheid van [email protected] als voorzitster en geeft op 2 december 2021 de fakkel door aan Dirk Letens. De jeugdwerking is klaar voor de toekomst om in de verschillende Mechelse wijken nog meer een veilige haven en kansenfabriek te zijn waar alle kinderen, tieners en jongeren ten volle de kans krijgen om hun talenten te ontdekken. [email protected] vzw organiseert al vele jaren activiteiten voor Mechelse kinderen, tieners en jongeren in een achttal kwetsbare Mechelse buurten. Jaarlijks vinden ruim 800 kinderen zo hun weg naar het recreatieve en educatieve aanbod dat met veel zorg uitgewerkt wordt door de jeugdwerkers. [email protected] vormt een belangrijke brug tussen wijken, scholen en andere Mechelse vrije tijdsorganisaties. Op de raad van bestuur van 2 december 2021 geeft voorzitster Zineb El Boussaadani de fakkel door aan Dirk Letens: “De combinatie met mijn professionele activiteiten werd steeds moeilijker, maar ik blijf wel actief in de raad van bestuur om mijn expertise en ervaringen die ik met de jaren heb opgebouwd binnen de sector te blijven delen met [email protected] Ik ben alle medewerkers, de collega’s in het bestuur en bij Stad Mechelen en in het bijzonder coördinator Roel Noukens zeer dankbaar voor de samenwerking. Ik ben trots op de afgelegde weg en wat we hebben kunnen realiseren de voorbije jaren. Corona zorgde ook binnen [email protected] voor grote uitdagingen om voldoende aansluiting te houden bij onze kinderen, tieners en jongeren. We hebben ook een vruchtbaar traject afgelegd rond onze organisatie zelf en zijn meer dan ooit klaar om te zorgen dat alle jongeren binnen [email protected] hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.” Dirk Letens is voor heel wat Mechelse ouders en kinderen bekend als meester Dirk, directeur van de kleuter- en lagere school Sint-Pieter in de wijk Nekkerspoel. Sinds 2019 zat hij ook al in de raad van bestuur van [email protected] vzw. Dirk Letens: “De uitdagingen waar we als basisschool voor staan, zijn zeer vergelijkbaar met deze van [email protected] Toen men mij vroeg om de fakkel van Zineb over te nemen, heb ik dan ook niet lang getwijfeld. Zowel op school als binnen het jeugdwerk zijn we voortdurend op zoek naar de beste manier om onze kinderen en jongeren hun toekomstdromen te realiseren. [email protected] heeft vandaag al een zeer goede samenwerking met tal van Mechelse scholen en verenigingen. We kunnen met [email protected] nog meer de brug vormen tussen onderwijs, vrije tijd en tal van andere Mechelse organisaties om zo met elk talent aan de slag te gaan. Door samen in te zetten op talentontdekking voelen jongeren zich thuis bij [email protected] maar vinden ze tegelijk ook sneller en makkelijker aansluiting bij bijvoorbeeld de kunstacademie, een dansschool of de jeugdbeweging. Op die manier wordt [email protected] een echte kansenfabriek waar we het hele jaar door werken aan kansen en talenten.” https://jamvzw.be/