De Wondertuin en Sint-Janshof kronen zich tot Schoonste School van Mechelen

24 Juni 2022

De Wondertuin en Sint-Janshof kronen zich tot Schoonste School van Mechelen

"Natuur is goed voor de zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit. Maar ook voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden - door samen buiten spelen - en de bewustwording van kinderen op het vlak van natuur en duurzaamheid”, geeft schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu aan.

De leerlingen en leerkrachten van basisschool De Wondertuin en secundaire school voor buitengewoon onderwijs Sint-Janshof mogen trots zijn: zij namen dit schooljaar heel wat initiatieven rond duurzaamheid, afvalpreventie en klimaatbewustzijn en mogen zich daardoor de Schoonste School van Mechelen noemen. Het stadsbestuur beloont beide met een cheque ter waarde van 500 euro.

De campagne rond de Schoonste School moet kinderen al op jonge leeftijd leren om zorg te dragen voor hun leefomgeving. “Op een speelse manier leren kinderen en jongeren vandaag op school over het belang van milieu en klimaat en de zorg voor onze planeet. Ze leren afval te voorkomen, te composteren, te recycleren en ze ervaren op welke manier materialen kunnen hergebruikt worden om de afvalberg te verkleinen en om zo met de grondstoffen die de aarde rijk is spaarzaam om te gaan. Het milieubewustzijn bij deze jongeren is zeer belangrijk, de toekomst is immers van hen en hoe meer zorg we met z’n allen hiervoor dragen hoe aangenamer en groener hun leven zal zijn”, vertelt schepen voor milieu, klimaat en duurzaamheid Patrick Princen.

“Het is gunstig dat de scholen meer en meer inzetten op natuur- en milieueducatie. Dit soort initiatieven zijn aan te moedigen. Diverse onderzoeken tonen aan dat de natuur een positief effect heeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Natuur is goed voor de zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit. Maar ook voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden - door samen buiten spelen - en de bewustwording van kinderen op het vlak van natuur en duurzaamheid”, geeft schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu aan.

Afvalarme school

In het werkingsgebied van IVAREM loopt sinds 2015 het meerjarentraject Afvalarme School. Alle kleuter-, lagere en secundaire scholen worden jaarlijks uitgedaagd om te werken rond diverse duurzame thema’s: secundaire grondstoffen, circulaire economie, klimaatverandering, plastic soep, voedselverspilling enzovoort. “Elk duurzaam initiatief wordt door IVAREM bekroond met symbolische propere planeten. Wanneer scholen er zeven of meer behalen zijn ze in hun opzet geslaagd en ontvangen ze van de thematische animator de eerste propere continentsticker ‘Klimaatland’. Deze zal dan over het vervuilde continent op hun wereldkaart worden gekleefd”, aldus IVAREM-voorzitter Koen Anciaux.

Vermits de focus met de campagne ‘Schoonste School’ nauw aansluit, hebben stad Mechelen en IVAREM enkele jaren geleden beslist om beide wedstrijden aan elkaar te koppelen. Scholen die intekenen op de campagne Afvalarme School 2025 maken zo meteen ook kans op de titel Schoonste School. Hierbij is deelname aan het project Operatie Proper van Mooimakers een vereiste: ze krijgen hier een duwtje in de rug om zwerfvuil in hun omgeving concreet aan te pakken.

Propere planeten

VBS De Wondertuin behaalde dit schooljaar 11 propere planeten. Ze namen hierbij ook deel aan de compostscholenactie, reserveerden meerdere workshops bij IVAREM en organiseerden zelf een gsm-inzamelactie en een duurzame week op school. Zij krijgen van IVAREM een optreden van animator-mentalist Stefan Paridaen, dat plaatsvond op donderdag 23 juni.

BuSo Sint-Janshof behaalde dit schooljaar maar liefst 17 propere planeten. Zij brachten onder meer een bezoek aan het recyclagepark, speelden het compostopoly-spel, organiseerden een lege inktpatronen-inzamelactie, gingen op klimaatmars waarbij ze zwerfvuil opruimden, kookten vegetarisch, knutselden muziekinstrumenten met afval en nog veel meer. Zij krijgen van IVAREM een creatief gepimpte restafvalcontainer.