De resultaten van het Mechels Referendum: 3.000 gezinnen kiezen voor leefbare woonstad

04 Juli 2012

De resultaten van het Mechels Referendum: 3.000 gezinnen kiezen voor leefbare woonstad

Een leefbare woonstad met een ruim cultureel aanbod, een aantrekkelijk handelscentrum en veel aandacht voor veiligheid, netheid, kwaliteitsvol groen en fietscomfort. Dat zijn de voornaamste conclusies uit het Derde Groot Mechels Referendum van vld-groen-m+ waaraan bijna 3.000 Mechelse gezinnen hebben deelgenomen, een recordaantal. Alle voorstellen werden door een meerderheid goedgekeurd, op één na. (.doc) Download een overzicht van de resultaten

Download de voorstelling van de resultaten (.pdf)  

500 uren engagement

"In de eerste plaats willen we alle Mechelaars die hebben deelgenomen danken dat ze tijd vrijmaakten om mee na te denken over de toekomst van hun stad en buurt", zegt burgemeester Bart Somers. "Met 2.839 ingevulde referenda ? online en op papier ? is dit zonder twijfel het grootste politieke participatieproces in heel Vlaanderen, goed voor meer dan 500 uren engagement. Een respondentiegraad van 7,5 procent is hoog voor eender welke huis-aan-huisbevraging, maar zeker voor een politiek referendum van deze omvang."  

Trots op Mechelen

Wat opvalt is de hoge tevredenheidsgraad, een aspect dat recent ook naar voren kwam in de Stadsmonitor en het onderzoek van Test-Aankoop. "Negen op de tien Mechelaars woont graag in Mechelen, is trots op de stad en vindt dat Mechelen er de voorbije jaren fors is op vooruitgegaan. Zeven op de tien voelt zich ook veiliger, maar veiligheid blijft evident een belangrijk aandachtspunt", aldus Somers.  

Leefbare woonstad

Een meerderheid van de Mechelaars vindt een leefbare woonstad de belangrijkste troef die Mechelen in de verf moet zetten, in combinatie met een cultuur- en winkelstad. Dat blijkt ook uit de antwoorden op de vraag welke de voornaamste prioriteiten zijn voor de komende jaren. Naast een gratis randparking en de heraanleg van de vesten kunnen de bouw van een podiumzaal en aandacht voor netheid, bebloeming en wegenonderhoud op veel bijval rekenen.

Blijven investeren

"De boodschap van de Mechelaars in dit referendum is duidelijk: blijf investeren in een woonstad op mensenmaat en houd Mechelen op koers", zegt Somers. "Al vindt een meerderheid het niet nodig om te investeren in tv-reeksen of filmproducties. We houden daar rekening mee. Zo zijn we onlangs niet ingegaan op de vraag om een nieuw VRT-programma mee te financieren. Anderzijds vragen de Mechelaars wel om nieuwe winkels en horeca te ondersteunen. Met een systeem van vestigingspremies of een tijdelijke belastingkorting ? en ondersteuning door een professionele handelscoördinator ? willen we hier werk van maken."

Steun voor ecologisch beleid

Voorts valt op dat een meerderheid de keuze voor een doordacht ecologisch beleid volop steunt. Energiezuinige woningen, elektrische dienstwagens of windmolens genieten een opvallend groot draagvlak. "Extra groen via parken en tuinen, veilige fietsverbindingen en elektrische pendelbusjes moeten de stad vergroenen en aangenamer maken. Mechelen Kinderstad moet daarnaast ook Mechelen Jongerenstad zijn", zegt Groen-kandidaat Björn Siffer.

Positief samenlevingsmodel

"De Mechelaar pleit voorts voor betaalbaar wonen, inspraak ? waar mogelijk digitaal ? een buurtgerichte politiewerking en een positief samenlevingsmodel", zegt OCMW-voorzitter Koen Anciaux. "Geen racisme of discriminatie op basis van geslacht of geaardheid, maar ook duidelijke spelregels met betrekking tot de ouderlijke verantwoordelijkheid of kennis van het Nederlands."

Woord houden

"Net zoals in 2000 en 2006 worden alle goedgekeurde stellingen opgenomen in ons verkiezingsprogramma", legt Toon Diependaele (m+) uit. "Van de twee vorige referenda is intussen 85 procent van de voorstellen effectief gerealiseerd. Dat is ook nu onze doelstelling. Voor sommige zaken (randparking met pendelbusjes, ecologische stationswijk, aanpak verkrotting via sociale woningbouw) zijn de eerste stappen richting uitvoering al gezet."

Voorlopige resultaten

De resultaten van het referendum zijn nog niet definitief omdat dagelijks nog brochures binnenkomen van de laatst bezochte wijken Muizen, Nekkerspoel en Tervuursesteenweg. Die worden momenteel nog verwerkt, maar grote verschuivingen zullen zich wellicht niet meer voordoen. De resultaten van de wijkvragen worden eind deze zomer bekendgemaakt.