De meerjarenbegroting door de ogen van de Groene mandatarissen

13 December 2013

Wat vinden onze mandatarissen eigenlijk van de nieuwe begroting? Ze maken allen met een quote duidelijk wat voor hem/haar in het oog springt. We doen dat niet allemaal tegelijk, maar voegen geregeld een nieuwe reactie toe: