De coronacrisis pakken we samen aan

01 Oktober 2020

De coronacrisis pakken we samen aan

(foto: Brainstormvoormiddag met de Groen-fractie in de Baarbeekhoeve. Van corona was op dit moment nog geen sprake.) De coronacrisis is meer dan een gezondheidscrisis. Het is ook een sociale en economische crisis die heel onze samenleving, onze stad, ons land en de wereld op zijn kop heeft gezet. En de crisis is helaas nog niet voorbij. We voelen allemaal dat het weegt, maar het blijft belangrijk om de adviezen nauw op te volgen. Net omdat deze crisis zo ontzettend veel vraagt, is het extra fijn te merken hoe solidair Mechelen zich getoond heeft de afgelopen periode. Om de meest kwetsbare Mechelaars en de hardst getroffen sectoren, zoals de cultuursector, kleine zelfstandigen, onze hotels en horeca, te helpen, keurden we met het bestuur een ambitieus herstelplan goed. Corona bracht ook goede dingen voort. Zo (her)ontdekten heel wat Mechelaars tijdens de lockdown het belang van een aangename, autoluwe stad en de prachtige natuur dichtbij. We weten dat de wereld er na corona anders zal moeten uitzien. Net dat was de inzet van het ambitieuze regeerakkoord van de nieuwe federale regering. Een akkoord met een stevige Mechelse insteek dankzij het werk van Kristof Calvo. We maken eindelijk werk van een ambitieus klimaatbeleid en hernieuwbare energie, trekken meer middelen uit in de strijd tegen armoede, geven een boost aan de NMBS en de ‘modal shift’, versterken de helden van de zorg met hogere lonen en een beter statuut, enz. Kristof is de architect van vele passages uit dit akkoord. En daar zijn we heel fier op en dankbaar voor. We doen wat nodig is: samen in een cruciale periode dit land weer op de rails zetten, voorloper maken in Europa en de wereld. En zo blijven we ook timmeren aan een nog mooier, groener en aangenamer Mechelen.