Dag van de thuistaal 2019

21 Februari 2019

Dag van de thuistaal 2019

Nederlands aanleren, moedertaal stimuleren Sinds het jaar 2000 wordt ieder jaar op 21 februari de Internationale Dag van de Moedertaal gevierd. Deze dag is ingesteld door de UNESCO om taalkundige diversiteit en meertaligheid onder de aandacht te brengen. Het is cruciaal om zo vroeg mogelijk talensensibiliserend te werken. En daar wil ook stad Mechelen haar schouders onder zetten. In Mechelen wonen meer dan 130 nationaliteiten. Ruim 1 op de 4 inwoners heeft een migratieachtergrond. Samen spreken zij ongeveer 80 talen. De stad streeft ernaar dat 85% van de Mechelse kinderen tegen 2024 het Nederlands als thuistaal hanteert. Maar daarnaast wijst de stad ook op het belang van meertaligheid: “We moedigen de kennis van het Nederlands aan, maar stimuleren kinderen en jongeren ook om hun moedertaal te gebruiken en te onderhouden”, zegt schepen van Diversiteit Gabriella De Francesco. “Taal is immers een belangrijk deel van je identiteit. Een goed ontwikkelde moedertaal is ook essentieel bij het aanleren van andere talen. Meertalig zijn maakt je gewoon sterker in het leven.” Taalverrijking in het onderwijsOok in de Mechelse scholen wordt hard ingezet op taalondersteuning. “Taalverwerving is een van de pijlers van ons onderwijs. Een goede kennis van het Nederlands is cruciaal voor het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom en het aanpakken van kansarmoede”, zegt schepen van Onderwijs Marina De Bie. Zo bestaan er nu al heel wat taalinitiatieven, zoals themakampen of het project ‘Thee met boekjes’, waarbij ouders kinderen van de derde kleuterklas verhaaltjes voorlezen. In dat leerproces is echter de thuistaal enorm van belang. Wie één taal goed beheerst, kan veel makkelijker een andere taal leren." De stad Mechelen beschikt over een taalactieplan, dat ook de komende legislatuur verder opgevolgd wordt.