Complexe vastgoeddossiers in finale fase

11 Februari 2011

Een aantal complexe vastgoeddossiers zijn in een finale fase beland. Stad Mechelen is niet weinig fier dat het vastgoedbeleid duidelijk moderner en creatiever is dan ooit. Schepen De Bie stelt vast dat de Stad als nooit tevoren de vlucht vooruit neemt. " "De Stad heeft zoveel projecten lopen dat het soms niet te geloven is. We hebben deze stad de laatste tien jaren wakker geschud en de rol van ons vastgoedbeleid was daarin cruciaal. Ik stel vast dat we bergen werk verzetten en deze stad dagelijks voorbereiden op de toekomst.

OVERZICHT

Politiecentrum

Voor de herhuisvesting van de lokale politie, koopt de Stad 3 percelen aan bij de Stompaertshoek en de Lange Heergracht. Alles samen ter waarde van € 1.650.000. Het nieuwe politiecentrum krijgt daardoor definitief vorm. Schepen De Bie:"Het politiecentrum is een prioritair dossiervoor ons. Bedoeling is de bestaande gebouwen af te breken en op de vrijgekomengronden deels een nieuwbouw te realiseren. De politie van Mechelen zal in de toekomst moderner en groter gehuisvest zijn."

Sporthal Oud-Oefenplein

In de wijk Schorsvelden ruilt Stad Mechelen 29 woningen en 6 garages voor 19 panden van de cv Mechelse Goedkope Woning. Hierdoor komt de bouw van de sporthal op het Oud-Oefenplein in een stroomversnelling.

"Ik ben blij te kunnen aankondigen dat we met deze ruil alweer een droom dichterbij brengen: de sporthal Oud-Oefenplein. Die zal behalve een sportieve ook een sociaal-maatschappelijke rol spelen in onze stad.Dat zal een grote meerwaarde zijn voor iedereen. Daarbij creëren we voor MGW ook een groter aanbod. Zo maakt de Stad niet alleen een financiële, maar ook een sociale winst", volgens Marina De Bie.

Kringloopateljee

Ook voor het Kringloopateljee is er nieuws. Zij bouwen een nieuwe kringloopwinkel en sorteercentrum op gronden van de Stad op Industriepark Mechelen-Noord. Stad Mechelen kocht een aantal units aan ter hoogte van de Oude Baan. Die gronden krijgt het Kringloopateljee voor 45 jaar in huurkoop. Tot 2015 betalen zij een symbolisch bedrag van €4000 per jaar aan de Stad. Vanaf dan zal de bezettinsvergoeding hen jaarlijks €15.000 kosten.

Marina De Bie:"Kringloopateljee is een belangrijke werking in onze Stad. De duurzame visie achter hun sorteercentrum en de sociale tewerkstelling daar geven zowel mensen als tweedehandsspullen een nieuwe kans. Recyclage en kringloop is een principe dat zo oud is als de straat, maar in deze tijden is het actueler en noodzakelijker dan ooit. Daarom ben ik blij dat we voor het kringloopateljee een finale oplossing hebben."

Alfaflex

Met de bouwaanvraag voor de Alfaflex-site komt dit project in een laatste stroomversnelling. Schepen De Bie:"Dit is één van de meest complexe dossiers van de afgelopen jaren. Omdat de site verschillende invullingen moest krijgen (gezinswoningen, appartementen, een turnhal, een ceremoniecentrum, een parking) moesten uiteenlopende visies verenigd worden. Vandaag kunnen we een plan voorleggen dat een serieuze meerwaarde is voor de buurt. Nekkerspoel krijgt er een pracht van een project bij."

 

Nog nieuws

Immoweb

Stad Mechelen biedt zijn woningen binnenkort te koop aan via Immoweb.be. Volgens Schepen De Bie een logische keuze."De zoektocht naar een woning begint voor vele mensen op Immoweb. Vandaar dat het niet meer dan logisch is dat ook ons vastgoed daar te koop wordt aangeboden. Niet iedereen die in Mechelen wil wonen, surft naar onze homepage. Daar blijft het aanbod natuurlijk ook te vinden", volgens Marina De Bie.

Schepen De Bie stelt vast dat vastgoedbeleid complexe materie is geworden vandaag de dag: "Er zijn bij één dossier vaak zoveel partijen betrokken dat het geen sinecure is om alles in goede banen te leiden. Er is creativiteit voor nodig om nieuwe aankoopformules uit te werken. Of veel onderhandelingstalent, als er mensen met verschillende belangen rond de tafel zitten. Al bij al hangt het slagen van een project af van de flexibiliteit en het vernuft van de betrokken overheid, haar diensten en de partners. We zijn er samen met onze diensten wonderwel ingeslaagd om een aantal zeer complexe Mechelse dossiers finaal te doen landen. Al bij al een echte tour de force. Op dat elan gaan we verder."