Nieuw stuk park aan Caputsteenpark geopend

05 Juli 2022

Nieuw stuk park aan Caputsteenpark geopend

"Mechelen-Noord en Nekkerspoel zijn dichtbevolkte wijken met veel woningen. De uitbreiding van het park zorgt voor extra ademruimte voor de buurt."

Het Caputsteenpark in Mechelen is maar liefst een kwart groter geworden: van ongeveer 1 naar 1,25 ha. De stad kocht hiervoor een stuk grond aan van 2569 m², aansluitend op het bestaande park. Het nieuwe stuk park werd vandaag officieel geopend door schepenen Rina Rabau Nkandu en Patrick Princen. Aanwezigen werden getrakteerd op een ijsje. De komende maanden wordt het parkje nog verder ingevuld met de ideeën van kinderen uit de buurt. Zo komt er o.a. extra zitgelegenheid, speelnatuur en ook een plek om samen te tuinieren.

Invulling

Bij de start van de zomer wilde de stad het grotere park al ter beschikking stellen van de buurt. Schepen Patrick Princen vertelt: “Het Caputsteenpark was een van de mooie realisaties van het parkenplan in de vorige legislatuur. Een duidelijke keuze om een 1 ha bouwgrond niet vol te bouwen, maar in te zetten als broodnodige speel-, ontspannings- en ontmoetingsruimte voor de wijk. In het parkenplan 2.0 gaan we nog enkele stappen verder: Mechelen-Noord en Nekkerspoel zijn dichtbevolkte wijken met veel woningen. Er blijft dus een grote nood aan extra groene ruimte bestaan. De uitbreiding van het park zorgt ervoor dat de draagkracht van het park niet overschreden wordt en er nieuwe opties in het park mogelijk worden.”

Op dit moment is het in gebruik nemen van het park mogelijk gemaakt: er is een opening gemaakt in de bestaande muur, de nieuwe zone is speelklaar, picknicksafe, beveiligd en toegankelijk gemaakt. Voor de verdere invulling van de uitbreiding en het park in haar geheel, mochten kinderen uit de buurt recent nog hun ideeën en dromen kenbaar maken.

Schepen Princen vervolgt: “Op dit moment is het duidelijk dat er zeker speelnatuur en banken bijkomen in het nieuwe deel, we bekijken ook met de vrijwilligers van de samentuin om deze deels of volledig in te richten in het nieuwe stuk. Zo kan een deels afsluitbare samentuin voorzien worden, kan er eventueel een kippenren komen en zijn er ook nog andere opties mogelijk op de plaats waar de samentuin momenteel ingeplant is. Uiteraard bekijken we ook nog welke leuke ideeën van de kinderen uit de buurt we kunnen meenemen. Op basis van het gebruik en de ervaringen deze zomer kunnen we dan deze uitbreiding verder optimaal invullen."

Parkenplan 2.0

De ambitie rond groen in de stad blijft hoog, al ligt de focus nu nog sterker op het creëren van natuur en natuurlijke parken. Deze legislatuur werden zo al enkele natuurlijke gebieden opengesteld, zoals Hof Grisar/Technopolis en het Betzenbroeckbos. Ook de aankoop van een deel van het Kauwendaalbos is hier een voorbeeld van. Qua parkgebieden wordt verder gewerkt aan het Tinelpark, is de tweede ingang van het park Kalverenstraat opengegaan en is met de heraanleg van Otterbeek en de omgeving van Roosendaelveld ook een groot gebied rond het Tivolipark ontstaan.

Daar stopt het niet bij, vertelt Princen nog: “Het Maria van Deyckpark aan de Nekkerspoelstraat en Park Dijkstraat zijn nog op komst, rond de nieuwe wegenis van de tangent krijgen we nog drie nieuwe parkzones en als onderdeel van een grotere ontwikkeling zullen ook nog het Gommaruspark, het park Komet en de uitbreiding van het Pennepoelpark vorm krijgen. Deze groene plekken zorgen niet alleen voor meer beleving en meer ontspanning voor de buurt, ze zijn ook cruciaal om onze stad klaar te maken voor de toekomst. Iets wat we ook binnen de samenwerking van het Beschermd Natuurpark Rivierenland doen. Alleen al op Mechelse grondgebied kwamen er zo op twee jaar tijd al meer dan 50 ha beschermde natuur bij.”

De uitbreiding van het Caputsteen park is 2569 m² groot en werd door de stad aangekocht voor een bedrag van 288.000 euro.