Buurtbewoners krijgen eerste inkijk in toekomstig Mechels erfgoeddepot Depot Rato

13 Februari 2023

Buurtbewoners krijgen eerste inkijk in toekomstig Mechels erfgoeddepot Depot Rato

"Naast een bewaarplaats wordt het erfgoeddepot ook de centrale plaats voor onderzoek, collectiezorg en restauratie in onze regio" - cultuurschepen Björn Siffer.

📸 Foto's © Sophie Nuytten - Museum Hof van Busleyden

Buurtbewoners van het toekomstige Mechelse erfgoeddepot maakten op zaterdag als eersten kennis met het nieuwe Depot Rato. Het depot wordt de bewaarplaats van duizenden kunstwerken, historische objecten en archeologische vondsten die de stad rijk is. De bouwwerken aan het depot zijn in een laatste fase aanbeland en zullen in de lente afgerond zijn. Daarna start de inrichting en de verhuis van het Mechelse erfgoed, met daarin de omvangrijke collecties van Museum Hof van Busleyden, het stadsarchief en de bibliotheek.

Het nieuwe Mechelse erfgoeddepot Depot Rato komt in de voormalige Rateaufabriek in Muizen waar vroeger onder meer pompen, compressoren en ventilatoren werden geproduceerd. In twee oude loodsen is een gloednieuwe bewaarplaats gecreëerd voor de erfgoedcollecties van de stad. Het gaat om duizenden kunstwerken, archeologische vondsten, historische voorwerpen en de vele boeken die de stad rijk is. Museum Hof van Busleyden draagt de verantwoordelijkheid voor het depot en coördineert de toekomstige werking en openstelling ervan.Arthur Orlians, schepen van Gebouwen, eigendommen, monumenten: "De twee loodsen maakten deel uit van de fabriek uit 1912. Na de sluiting kocht de stad ze aan. Vandaag vormen ze een prachtig voorbeeld van een geslaagde herbestemming van industrieel erfgoed. We bouwen ze nu om tot een volledig uitgerust erfgoeddepot, waar ons Mechelse erfgoed bewaard blijft voor komende generaties."
 
Björn Siffer, schepen van Cultuur: "Naast een bewaarplaats zal het erfgoeddepot ook de centrale plaats voor onderzoek, collectiezorg en restauratie in onze regio worden. Groepen zullen het Depot Rato op afspraak kunnen bezoeken, tijdens bepaalde publieksdagen kan ook het grote publiek een kijkje achter de schermen nemen. Als toemaatje voorzien we ook een open kijkdepot waar je als voorbijganger een eerste inkijk krijgt in hoe rijk onze Mechelse collectie is.”

Burgemeester Alexander Vandersmissen: “Erfgoed is kwetsbaar en daarom is het bewaren ervan niet evident. We hebben er bewust voor gekozen om ons Mechelse erfgoed in de best mogelijke omstandigheden te bewaren. In 2016 zijn de werken aan het Depot Rato gestart, nu komen we in de laatste fase van het bouwproces. Het eindresultaat zal een erfgoeddepot zijn dat in Vlaanderen met trots een pioniersrol kan opnemen in het gebruik van duurzame materialen, opslag en bewaring.”

Zaterdag kregen de directe omwonenden van het depot toelichting bij het project van waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen en schepenen Arthur Orlians en Björn Siffer.