Eerste burgerpanel van Mechelen is gevormd

28 Februari 2020

Eerste burgerpanel van Mechelen is gevormd

Op de foto: kinderburgemeester Camila Ladron en schepen Patrick Princen selecteerden een maand geleden willekeurig 5000 Mechelaars van minimum 16 jaar uit het bevolkingsregister.  447 Mechelaars gingen in op uitnodiging van de stad Van de 5000 Mechelaars die door de stad opgeroepen werden om deel te nemen aan het burgerpanel, hebben er 447 positief geantwoord. Dat is een responsratio van bijna 9%, wat zeer hoog is in vergelijking met andere, gelijkaardige lotingen in binnen- en buitenland. En er is meer: binnen de groep van kandidaten zit voldoende diversiteit om een evenwichtig burgerpanel te kunnen samenstellen. Het burgerpanel zal de gemeenteraad adviseren over hoe je als stad een goede mix maakt tussen een bruisende stad en een stad met voldoende rustplekken. "Mechelen is de eerste stad in Vlaanderen die een burgerpanel inschakelt om de gemeenteraad te adviseren over een bepaald thema. Dit hele traject is dan ook een leerproces, waarbij we ons laten inspireren door de aanpak van de Burgerraad in Oost-België. En de eerste resultaten zijn hoopgevend. Na de eerste loting van 5000 Mechelaars hoopten we op minstens 250 antwoordbrieven, maar het zijn er 447 geworden. Maar liefst 9% van de geselecteerde Mechelaars heeft goesting om mee na te denken over onze stad. We zijn daar heel tevreden over”, vertelt Patrick Princen, schepen van participatie.Ook G1000-coördinator Yves Dejaeghere, die het project mee in goede banen leidt, is tevreden: “Dat zo een grote groep Mechelaars positief geantwoord heeft, toont aan dat burgers wel degelijk bereid zijn hun verantwoordelijkheid voor hun stad op te nemen. Als het hun maar gevraagd wordt. Ze spreken daarmee ook een zekere trots uit over hun stad. Mechelen zet hier ten volle haar schouders onder en toont hiermee haar engagement om in de toekomst haar inwoners nog diepgaander te betrekken bij het lokaal beleid", zegt hij.Vijf criteriaDe stad stelde vijf criteria voorop om de sociale mix te garanderen: geslacht, woonplaats, leeftijd, opleiding en herkomst. Het burgerpanel moet een weerspiegeling zijn van de bevolking, dus met een even grote verhouding mannen en vrouwen of kortgeschoolden en hooggeschoolden. Ook de drie leeftijdsgroepen zijn in verhouding: 16-30 jaar, 31-50 jaar en 51-plussers. Er zullen zowel mensen uit het centrum zetelen, als uit Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid en de dorpen. Een derde van het burgerpanel heeft een migratieachtergrond. Er kwamen binnen elke categorie ruim voldoende aanmeldingen binnen om de loting optimaal te laten verlopen.Patrick Princen: “Het was de voorbije weken heel spannend om te zien welke mensen zich kandidaat stelden, want het bekomen van de ideale sociale mix is natuurlijk een belangrijk element van het experiment. Maar we zijn er gelukkig in geslaagd om met onze oproep een heel breed publiek te bereiken. We hebben voor alle categorieën meer kandidaten dan nodig. Het burgerpanel zal elke Mechelaar vertegenwoordigen, van jong tot oud, woonachtig van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid en met of zonder migratieachtergrond.” Meer informatie via mechelenmakers.be/burgerpanel Praat mee op sociale media via de hashtag #2800burgerpanel