Burgerpanel gaat digitaal verder

23 April 2021

Burgerpanel gaat digitaal verder

In plaats van het burgerpanel nog langer uit te stellen, kiest Stad Mechelen ervoor om het volledig digitaal te laten doorgaan. Aftrap op zaterdag 8 mei. De start was normaal voorzien op 19 maart vorig jaar, maar toen werd de wereld getroffen door het coronavirus en ging ons land in lockdown. Ruim een jaar later gelden er nog steeds belangrijke gezondheidsmaatregelen, vandaar de beslissing om er een digitaal traject van te maken, mét individuele ondersteuning en begeleiding voor wie minder digitaal vaardig is. Het uitstellen van het burgerpanel was een jaar geleden de juiste keuze, maar helaas is het ook vandaag nog steeds heel moeilijk om te voorspellen wanneer we weer op een veilige manier met een grote groep mensen kunnen samenkomen. Het burgerpanel bestaat uit 50 willekeurig geselecteerde Mechelaars die uiteraard niet in elkaars bubbel zitten. “Het burgerpanel zoals we dat eerst hadden uitgetekend ziet er daarom een beetje anders uit”, vertelt schepen van participatie Patrick Princen. “In plaats van een fysieke bijeenkomst in zaal Dodoens in Museum Hof van Busleyden wordt het een online dialoogmoment vanuit 50 Mechelse huiskamers. Alle leden werden telefonisch gecontacteerd. Voor wie geen laptop of internet heeft, voorzien we coronaproof individuele ondersteuning op het stadhuis. Een zestal leden zullen door omstandigheden toch niet kunnen deelnemen. Maar we willen de samenkomst van het burgerpanel ook niet langer uitstellen. Het thema dat zij gaan behandelen is juist nu door corona en de nakende versoepelingen bijzonder actueel en relevant.” Dat thema werd vastgelegd eind 2019 na aan traject vanuit de verschillende raadscommissies: Hoe zorgen we dat onze stad kan bruisen en tegelijk ook een plek voor rust en stilte kan zijn? En wat zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden voor onze stad? Mechelaars hebben het voorbije jaar rust en stilte ervaren in en rondom onze stad als gevolg van de lockdown, maar tegelijk is er bij velen ook het ontzettende gemis van al wat een stad doet bruisen: de vele evenementen, straatfeesten, culturele activiteiten, elkaar ontmoeten op café en op pleintjes. “Nu het vaccineren stilaan op kruissnelheid komt, kunnen we dromen van een stad die weer volop mag bruisen. Tegelijk hebben we ook leren genieten van die rust en stilte. Hoe we tot een goede mix komen, is dé kernvraag. De conclusies van het burgerpanel moeten leiden tot een algemeen kader”, verduidelijkt Fabienne Blavier, voorzitter van de gemeenteraad. Stiltejaar De aanbevelingen van het burgerpanel zijn ook belangrijk voor Mechelen Feest, die volop bezig is met de voorbereidingen van het cultureel themajaar ‘Stilte in de stad’. “Twee curatoren zullen het themajaar rond stilte vormgeven. Ook zij gaan met de ideeën van het burgerpanel aan de slag in de culturele programmatie”, legt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest, uit. “Het themajaar ‘Stilte in de stad’ sluit naadloos aan op een turbulent jaar. We hopen met Mechelen Feest zo snel mogelijk de Mechelaar weer samen te brengen met muziek en evenementen, maar we willen ook kijken hoe stilte een plaats kan hebben in de stad, hoe we stilte nog toegankelijker kunnen maken of over hoe stilte de geest niet alleen tot rust kan brengen, maar evengoed kan aanwakkeren.” Drie sessies Op dinsdagavond 27 april volgen de leden van het burgerpanel nog een infosessie over de werkwijze en het thema. Zaterdag 8 en zondag 9 mei vinden de eerste twee sessies plaats, telkens tussen 9.30 en 13 uur. Tijdens deze sessies geven experts en beleidsmedewerkers info over het thema. Verschillende visies en argumenten komen aan bod. Samen bespreken we wat dit voor Mechelen betekent. Op zaterdag 22 mei, eveneens van 9.30 tot 13 uur, komt het burgerpanel een derde en laatste keer samen om tot een reeks adviezen te komen voor de gemeenteraad. Op donderdag 5 mei zal de raadscommissie bevoegd voor participatie nog een uitgebreide stand van zaken krijgen rond de heropstart van het burgerpanel. Meer informatie via mechelenmakers.be/burgerpanel Praat mee op sociale media via de hashtag #2800burgerpanel