Boortmeerbeek moet zelf kiezen of ze wil fusioneren

22 April 2022

Het Mechelse stadsbestuur is ervan overtuigd dat fusies een winst kunnen betekenen voor burgers en bestuur. Daarom staan we principieel positief tegenover fusiegesprekken. Toen de meerderheid van Boortmeerbeek zich bereid verklaarde om samen met ons aan tafel te zitten om tot een fusie te komen, hebben we die mogelijkheid evident benut. Een andere houding zou onverantwoord zijn en de belangen van onze inwoners schaden.

Begin deze week heeft het voltallige schepencollege van Boortmeerbeek beslist om formele gesprekken op te starten met Mechelen om zo een fusie te onderzoeken en te komen tot een concreet voorstel dat dan decretaal kan worden voorgelegd aan de gemeenteraden van beide gemeenten.

Maar ondanks haar ondubbelzinnig engagement zijn hierover in de gemeente Boortmeerbeek de afgelopen dagen interne strubbelingen en discussies ontstaan, met meningsverschillen en debatten tussen en in partijen. Het gemeentebestuur komt nu terug op die duidelijke eerste beslissing en wil nu verschillende fusiepistes onderzoeken.

Dat is natuurlijk het goed recht van Boortmeerbeek. Het stadsbestuur van Mechelen neemt akte van deze beslissing, maar betreurt weldegelijk de gang van zaken. Boortmeerbeek moet nu eerst voor zichzelf helder uitmaken welke richting ze uit wil. Het is aan het gemeentebestuur van Boortmeerbeek om intern de zaken duidelijk op een rij te krijgen en heldere wijn te schenken.

Een fusie is voor Mechelen geen noodzakelijk gegeven: onze stad kan perfect verder bestaan met de dynamiek en het positieve beleid van de afgelopen jaren. Maar tegelijk blijven we overtuigd van de meerwaarde van een fusie en de vele opportuniteiten die een samenwerking bood en biedt, op de eerste plaats voor de inwoners van Boortmeerbeek zelf. Onze deur blijft als goede buren evident open staan.

Een beslissing over het formeel opstarten van concrete fusiegesprekken is nu niet aan de orde, maar maandag zullen we op de gemeenteraad voorstellen om onze open houding ten aanzien van mogelijke fusiegesprekken te bevestigen.