Boom zoekt grond

01 Juni 2019

Boom zoekt grond

Participatieproject voor meer bomen in Mechelen   De komende jaren wil Mechelen massaal veel bomen planten en daarvoor doet de stad onder meer beroep op de Mechelaars zelf. Iedereen die beschikt over een stuk grond, zoals een tuin of wei, kan zich vanaf nu aanmelden voor het participatieproject ‘boom zoekt grond’. Je koopt dan één of meerdere bomen aan en de stad neemt een deel van de kosten – in sommige gevallen zelfs het volledige kostenplaatje – op zich. In 2019 is daarvoor 7500 euro voorzien.   Bomen hebben veel belangrijke functies, zowel op het vlak van levenskwaliteit als in de strijd tegen de klimaatverandering. Bomen brengen rust, verbeteren de luchtkwaliteit, zijn noodzakelijk voor de opname van CO2 en regenwater, verminderen het hitte-eilandeffect en zijn belangrijk voor het versterken van de biodiversiteit. Het gevoelig vergroten van het aantal bomen is dan ook een topprioriteit van het stadsbestuur.”Het is helaas niet altijd mogelijk om bestaande bomen te vrijwaren. Dit stadsbestuur deed dan ook de heldere belofte om elke boom die verdwijnt drie keer opnieuw te planten op ons openbaar domein”, zegt Patrick Princen, schepen van Natuur- en Groenontwikkeling. “Maar we willen meer doen dan dat en schakelen nu ook de burgers in. Iedereen die een stukje grond ter beschikking heeft en waar plaats is voor één of meerdere bomen, kan met steun van de stad bijdragen aan onze doelstelling om Mechelen maximaal te vergroenen.”ParticiperenDe campagne ‘boom zoekt grond’ kwam mee tot stad onder de impuls van gemeenteraadslid Tine Van den Brande. Ze is blij dat de website vandaag gelanceerd wordt. “Het najaar is de ideale boomaanplantperiode, dus we hebben nu een half jaar de tijd om het initiatief te promoten”, zegt ze. “De Mechelaars als partners betrekken bij het vergroenen van de stad is vernieuwend. Deze samenaankoop is de ideale manier om mensen te ontzorgen en zo te stimuleren om een boom aan te kopen. Door de natuur in onze tuinen een handje te helpen kunnen we al een groot verschil maken.”Het stadsbestuur geeft de voorkeur aan gronden die op een zichtbare plaats liggen, bijvoorbeeld voor- en zijtuinen of aan eigenaars die hun stuk grond willen openstellen voor het publiek. Maar ook inwoners met een achtertuin of privéweide kunnen zich aanmelden. Elke locatie voor een extra boom is welkom. De stad regelt de aankoop van de bomen, de eigenaar van de grond staat zelf in voor de aanplanting. Er zijn drie mogelijkheden om te participeren: Je hebt een achtertuin: je haalt voordeel uit de samenaankoop. Je hebt een voor- of zijtuin of een lap grond op een zichtbare locatie: 1+1 gratis. Voor elke aangekochte boom via de samenaankoop, koopt de stad er één extra. Je hebt een grote lap grond en wil het ook publiek toegankelijk maken (bv. als ontmoetingsplek of pluktuinboomgaard voor de buurt): de stad voorziet in gratis bomen. De kostprijs wordt geraamd op 30 euro per boom. De stad voorziet een startbudget van 7500 euro. Afhankelijk van het succes wordt dit budget aangevuld vanuit het reguliere budget voor groenaanleg.AssortimentEr is de keuze uit een breed assortiment aan inheemse bomen of fruit- en notenbomen. Enkele voorbeelden: gele kornoelje, els, perenboom, notenboom, winterlinde… “We maakten een selectie van bomen die bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit van vogels, bijen, vlinders en andere insecten. Het is heel belangrijk dat we deze uitstervende populatie koesteren in de steden”, verduidelijkt schepen Patrick Princen.Wie plaats heeft voor één of meerdere bomen op zijn of haar privégrond kan zich tot 31 augustus 2019 aanmelden via www.mechelen.be/boomzoektgrond. Met de lijst van locaties vraagt de stad offertes op bij boomkwekers en doet ze de bestelling. Nadien krijgen de aanmelders verdere richtlijnen en plantinstructies. In november 2019 kunnen de bomen opgehaald en geplant worden, zodat ze tegen de lente volgend jaar mooi in bloei staan!