Blauwgroen gras in Mechelen?

04 April 2019

Blauwgroen gras in Mechelen?

Duurzame oplossing voor grasperken Sint-Romboutskerkhof De grasperken rond de grote gele Opsinjoor in Mechelen zijn al jaren een oud zeer: de taluds zijn vrij steil en worden intensief gebruikt door spelende kinderen. Daarom probeert de stad nu de techniek ‘hydroseeding’ uit: een duurzame oplossing dat tot erosiebestendige en sterke grasmatten moet leiden. Al kleurt het gras daardoor tijdelijk blauw.  Schepen van Openbare Werken en Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen legt uit: “Bij hydroseeding wordt een mengsel van graszaad, houtvezels en natuurlijke en biologisch afbreekbare vezels onder hoge druk op de kale plekken in de perken gespoten. Het mengsel zorgt er niet alleen voor dat de graszaden beter kunnen ontkiemen en het gras nadien sterker wordt, deze techniek gaat ook erosie op hellingen tegen. Op die manier krijgen we binnen enkele weken terug een stevige grasmat. Dat de techniek goed werkt, weten we al uit ervaring: ook de steile taluds in de Ghandiwijk werden op deze manier ingezaaid.” KleurOpvallend aan de gebruikte techniek is de kleur die het mengsel heeft. “De opvallende blauwgroene kleur geeft de plekken waar hydroseeding werd toegepast een wat onnatuurlijk aanblik. Ik wil de Mechelaars dan ook geruststellen dat de kleur in de loop van de volgende dagen verdwijnt en dat de techniek in alle betekenissen van het woord duurzaam is: het gaat om een mengsel van volledig gerecycleerde houtvezels, volledig afbreekbare synthetische vezels en natuurlijk verkregen polymeren. Het mengsel bevat geen toxische componenten en ook geen kippengaas, draadjes of nietjes die soms gebruikt worden om erosie tegen te gaan, maar tegelijk wilde dieren in gevaar kunnen brengen.” Tegelijk met de aanpassingen op het Sint-Romboutskerkhof, wordt ook de andere kant van de kathedraal (naast het postgebouw) aangepakt. Daar wordt een proefproject uitgerold waarbij een extra plantvak wordt gecreëerd: er wordt een inoxboord van ongeveer 10 cm hoogte voorzien, opgevuld met teelaarde en nadien volledig aangeplant met vaste planten, siergrassen en bolgewassen.