Binnenplein OCMW-Sociaal Huis wordt Sinte Mettetuin

06 Maart 2014

Binnenplein OCMW-Sociaal Huis wordt Sinte Mettetuin

Het binnenplein van het OCMW-Sociaal Huis tussen de Bruul en de Lange Schipstraat wordt eind dit jaar omgevormd tot de Sinte Mettetuin, een volwaardige groene long en nieuwe oase van rust in het hartje van de Mechelse binnenstad. Afgelopen vrijdag keurde het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp voor de tuin goed. Tussen de Bruul, Mechelens belangrijkste winkelstraat, en de Lange Schipstraat, waar het OCMW-Sociaal Huis zijn stek heeft, is een grote binnentuin gelegen. Binnenkort wordt deze eerder verscholen, groene parel omgevormd tot een volwaardig stadspark, gedoopt tot de Sinte Mettetuin. Ontwerpbureau Stramien uit Antwerpen werkte een hedendaags en fris voorontwerp uit, dat het college van burgemeester en schepenen afgelopen vrijdag goedkeurde.Groen hart

De kern van het ontwerp bestaat uit een centraal groen 'hart', met daarop een majestueuze rode beuk. De drie verschillende toegangswegen (langs de Bruul, Schaalstraat en Lange Schipstraat) zijn verweven rond en monden uit in dit middelpunt. De paden worden afgebakend met onderhoudsvriendelijke borders, gevuld met vaste bloeiende planten en siergrassen. Eeuwen geleden vloeide ook hier een vliet. Deze historische vliet wordt niet teruggebracht, maar wel op haar oude locatie gesuggereerd door de aanplanting van blauwkleurige planten en blauwe stortsteen. Achter de bogen ligt de patiozone. Dit tuingedeelte kan via poorten afgesloten worden, om de rust van de bejaarden die erachter wonen te garanderen, terwijl de rest van de tuin kan open blijven. Losse houten banken en betonnen zitranden bieden voldoende zitruimte.

De oppervlakte van de Sinte Mettetuin bedraagt iets meer dan 6700 m2. Dat is groter dan de huidige binnentuin, omdat de parking in het noordoosten en de binnenkoer aan het gebouw van de Personeelsdienst ook worden getransformeerd tot groene zones. Het geheel wordt voorzien van verlichtingselementen om ook 's avonds een sfeervolle en veilige omgeving te verzekeren.

"Het park wordt een centrale rustplek, waar je tussen het winkelen door kan verpozen in het groen. Maar het park wordt niet alleen een rustplek. We willen het park ook echt doen leven. Kinderen krijgen hier de ruimte om te spelen en zich uit te leven. Zo is in het centrale, groene hart een speelprikkel geïntegreerd in de vorm van de staf van Sinte Mette. Het park kan ook dienen als locatie voor bijvoorbeeld buurtactiviteiten. Mechelaars en bezoekers moeten deze groene long middenin het centrum (her)ontdekken", zegt burgemeester Bart Somers.  Koen Anciaux, voorzitter van OCMW-Sociaal Huis en schepen van Welzijn, vult verder aan: "Het OCMW-Sociaal Huis wil door de heraanleg en het openstellen van de tuin een extra bijdrage leveren aan het welzijn van de Mechelaars."

Fietsenparking

Gezien de nabijheid van het winkelgebied is het park tevens een ideale locatie voor fietsenstallingen, uit het zicht van de winkelstraten. Daarom zullen aan de ingang in de Schaalstraat fietsbeugels worden voorzien, en zal een bestaande parkeergarage worden omgevormd tot overdekte fietsenstalling. Die kan je makkelijk bereiken via de ingang langs de Bruul aan horecazaak 'De Margriet' en is een welkome oplossing om het fietsparkeerprobleem weg te werken. "De Sinte Mettetuin zorgt niet alleen voor een versterking van de groenstructuur in het stadscentrum. Ook duurzame mobiliteit wordt zo gestimuleerd", vertelt Marina De Bie, schepen van Natuur- en groenontwikkeling en van Mobiliteit.

Parken- en tuinenplan op kruissnelheid

De ontwikkeling van de Sinte Mettetuin is een van de pijlers binnen het ambitieuze parkenplan van de stad, waarvoor de volgende jaren maar liefst 14 miljoen euro is voorzien. "Het parkenplan zit nu echt op kruissnelheid", vertelt schepen De Bie. "Zo liep afgelopen maanden het traject rond het park aan de Populierendreef, en kwamen ook de plannen rond nog andere, nieuwe openbare tuinen zoals die van Mechels kunstenaar Jean-Paul Laenen en de aartsbisschoppelijke tuin, onder de aandacht."

Realisatie

De prijs van de aanleg wordt geschat op zo'n 820 000 euro. Eind dit jaar starten de werken, tegen de zomer van 2015 zou de Sinte Mettetuin klaar moeten zijn.

Terugkoppeling naar de buurt

Op woensdag 26 maart wordt dit voorontwerp en de praktische info rond de aanleg voorgelegd aan de buurtbewoners tijdens een bewonersvergadering in lokaal dienstencentrum 'Den Deigem'.