Stad besteedt bijkomende middelen in zwaar getroffen culturele sector

28 Augustus 2020

Stad besteedt bijkomende middelen in zwaar getroffen culturele sector

Zelfstandige kunstenaars in nood krijgen steun op maat De federale en Vlaamse overheid heeft middelen vrijgemaakt per gemeente om mensen die extra getroffen worden door de coronacrisis op te sporen en te ondersteunen. Ook Mechelen kreeg het mandaat deze middelen naar eigen inzicht, binnen de algemene richtlijnen van de hogere overheid, te besteden. Het gaat om acute steun aanvullend op de maatregelen die de stad voorziet met haar postcorona-actieplan. Een deel van die middelen zal nu specifiek gaan naar de ondersteuning van zelfstandige kunstenaars en Mechelaars die zelfstandig actief zijn in de culturele sector. Om een individuele begeleiding op maat te voorzien, worden met deze middelen ook extra maatschappelijk assistenten aangeworven. De coronacrisis treft een hele grote groep mensen. Het is niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een sociale, psychologische en economische crisis geworden. Heel wat Mechelaars dreigen in een kwetsbare positie te belanden. “We zijn dan ook blij dat de Vlaamse en federale overheid erkent dat de impact groot is en de lokale besturen het mandaat én de middelen geeft om haar inwoners te helpen”, vertelt schepen van sociale zaken Gabriella De Francesco. “Die bijkomende steun is hoognodig om net te voorkomen dat veel van deze gezinnen helemaal in de problemen komen”.Eén van de zwaarst getroffen sectoren is ongetwijfeld de culturele sector. “De cultuursector was bij de eerste die is moeten stoppen en ze dreigen de laatste te zijn om opnieuw normaal op te starten. Dat hakt er zwaar in”, zegt schepen van cultuur Björn Siffer. “In ons postcorona-actieplan hebben we reeds heel wat steunmiddelen voorzien voor de culturele- en kunstenpartners via het Solidariteitsfonds. Ook zelfstandige kunstenaars kunnen beroep doen op dit Solidariteitsfonds. De sector ziet echter nog steeds zwarte sneeuw. Voor heel wat professionelen staat het water aan de lippen. Daarom dat we hen nu met de bijkomende middelen van de federale en Vlaamse overheid met gerichte steun en begeleiding willen helpen.”Structurele armoede voorkomenHet Mechels cultureel- en kunstenlandschap is ons zeer dierbaar. Maar de gerichte steunmaatregelen passen ook in het preventieve beleid van Stad Mechelen om te voorkomen dat deze groep van zelfstandigen en hun gezinnen in structurele armoede dreigen te vervallen.Het bereiken van zelfstandigen en kunstenaars is echter niet evident. “We weten dat er een grote drempelvrees is om hulp te vragen. Bovendien is het ook voor onze maatschappelijk assistenten nieuw om met deze doelgroep aan de slag te gaan”, gaat schepen Gabriella De Francesco verder. “Nieuw is daarom ook dat we een samenwerking opstarten tussen maatschappelijke assistenten van het Sociaal Huis en vrijwilligers en experten uit de culturele sector. In de cultuursector zijn heel wat verschillende statuten en daardoor ook heel specifieke noden en regels. We willen er zijn voor de getroffen zelfstandige cultuurwerkers en kunstenaars vanaf dag één met de juiste en gepaste hulp.”Een significant deel, namelijk 100.000 euro, van die Vlaamse en federale middelen wordt gereserveerd voor extra financiële steun aan de getroffen zelfstandige kunstenaars en cultuurwerkers in Mechelen, naar schatting zo'n 200 mensen. Met die extra middelen wil de stad deze doelgroep zo snel mogelijk overhalen om de schroom te overwinnen en zich te laten begeleiden op maat.