Begijnenstraat wordt klimaatvriendelijker en toegankelijker aangelegd

22 Juni 2022

Begijnenstraat wordt klimaatvriendelijker en toegankelijker aangelegd

Bewoners van de Begijnenstraat in hartje Mechelen kregen dinsdagavond als eerste de plannen voor de heraanleg van hun straat te zien. Hun opmerkingen en suggesties worden meegenomen in het definitieve ontwerp. De Begijnenstraat wordt klimaat-, fiets- en wandelvriendelijker ingericht, met o.a. minder verharding, meer groen en een toegankelijker wegdek. De werken zijn gepland in 2023.

De stad grijpt het vernieuwen van de kasseien in de Begijnenstraat aan om de straat meteen ook deels te ontharden. Schepen van openbare werken Patrick Princen: “De kasseien van de Begijnenstraat zijn niet meer in goede staat. In plaats van de straat gewoon opnieuw aan te leggen zoals ze nu is ingedeeld, maken we van de kans gebruik om de straat toekomstbestendiger te maken. De breedte van de straat is beperkt, maar door het aanbrengen van enkele grote plantvakken en de bewoners te stimuleren een tegeltuin aan te leggen, creëren we een straat die nog aantrekkelijker wordt, meer waterinfiltratie mogelijk maakt en koeler blijft in de zomer.”

Ontharding

Ter hoogte van de zijstraat die naar restaurant de Graspoort leidt komt een boom in een groenvak van 15 m². Hier wordt een Acer Griseum geplant (een papieresdoorn/dwergesdoorn). Daarnaast komt aan de ene kant een zone met kasseien met een open voeg en aan de andere kant fietsbeugels. Verder in de straat komen nog eens twee grote plantvakken van elk 40 m² met lage, groenblijvende heesters en schaduwminnende planten. Zo bedraagt de totale ontharde oppervlakte ongeveer 100 m².

Ten slotte worden de bewoners van de Begijnenstraat aangemoedigd om een tegeltuin aan te vragen. De stad neemt de aanleg en desgewenst ook de aanplanting voor zich. Zo kan de straat nog meer vergroend worden en kan ook hier het regenwater makkelijker in de grond dringen in plaats van wegspoelen in de riolering.

Toegankelijker

De straat wordt gelijkgronds aangelegd met ingecementeerde, gezaagde mozaïekkeien. “Dit maakt de doorgang comfortabeler, aangenamer en veiliger voor fietsers, rolstoelgebruikers, kinderwagens, voetgangers enzovoort. Door te kiezen voor kasseien bewaren we bovendien het historische karakter van onze stad”, legt schepen Princen uit. “Op plaatsen waar de vlieten de Begijnenstraat vroeger kruisten worden delen in printbeton voorzien, net zoals dit al op andere locaties in de stad werden uitgevoerd.”

Enkele tientallen bewoners zakten dinsdagavond af naar het infomoment. De enorme verhoging van de toegankelijkheid en de vergroening werden vrij algemeen gesmaakt. Er werden ook opmerkingen en suggesties geformuleerd, bijvoorbeeld over de mobiliteit of over de positionering van de groenvakken zodat garage-inritten toegankelijk blijven en ook leveranciers van de Vismarkt vlot kunnen passeren. Er was ook de suggestie om op het kruispunt met Onder-Den-Toren en de Steenweg duidelijker aan te geven dat hier een straat begint en eindigt en om aan de boordsteen aanpassingen te doen zodat de gladheid ervan zouden verdwijnen, om ongelukken te vermijden. Andere vragen gingen over de te verwachten timing en hinder inzake de werkzaamheden.

Bewoners worden tijdig ingelicht over de verdere stappen en hinder wordt maximaal in tijd en ruimte beperkt, in overeenstemming met de aannemer. De aanbesteding gebeurt in het najaar, uitvoering is voorzien voor de lente van 2023. De stad voorziet 260.000 euro voor de heraanleg.