Bewoners opvangcentrum maken mondmaskers

07 April 2020

Bewoners opvangcentrum maken mondmaskers

In het noodopvangcentrum voor asielzoekers op de Zwartzustersvest in Mechelen hebben bewoners een pop-up mondmaskeratelier opgericht. Hier maken ze een 100-tal mondmaskers per dag voor het personeel in de zorgsector of andere essentiële sectoren.  “Net als iedereen blijven ook de bewoners van het noodopvangcentrum zoveel mogelijk binnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, vertelt Gabriella De Francesco, schepen van sociale zaken en welzijn. “Er worden verschillende activiteiten in kleine groepjes georganiseerd, met de nodige aandacht voor de gezondheidsrichtlijnen. Een aantal creatieve bewoners kwam op het idee om mee mondmaskers te maken. Een solidair initiatief dat we als stad warm onthalen.”Zes bewoners hebben een lokaal ingericht als mondmaskeratelier, waar ze per dag zo’n 100 maskers stikken. Die worden door de afdeling sociaal beleid van de stad verdeeld bij zorginstellingen, huisartsen, vroedvrouwen, gemeenschapswachten, jeugdwerkers, apothekers, kinesisten enzovoort. De stad kocht twee stikmachines aan bij een lokale handelaar, bij Naaimachinewinkel Van Rooy Mechelen. De stoffen zijn een schenking van ’t Echt Mechels Theater. Ze behoren tot een voorraad stoffen op zolder die ze gebruiken voor decors en kostuums. Veerkracht Voor de meeste mensen staat het dagelijks leven even stil, maar voor de bewoners van het noodopvangcentrum staat het leven momenteel dubbel op pauze. Gabriella De Francesco legt uit: “Vóór de uitbraak van het coronavirus was het al wachten op een antwoord over hun asielaanvraag. Momenteel komen er helemaal geen antwoorden meer en kunnen ze alleen maar hopen op een goede gezondheid. Dat vraagt een grote mentale veerkracht, want de mogelijke opstart naar een effectief onafhankelijk eigen leven wordt uitgesteld. Het maken van mondmaskers is hun constructieve bijdrage aan het geheel.”