Bewoners Gandhiwijk beslissen mee over 44 nieuwe straatnamen

30 September 2020

Bewoners Gandhiwijk beslissen mee over 44 nieuwe straatnamen

Voor de vernieuwde Mahatma Gandhiwijk moeten 44 nieuwe straatnamen gevonden worden. Deze zullen passen binnen het thema mensenrechten, vrijheid, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Stad Mechelen heeft al een eerste lijst van mogelijke straatnamen klaar. Die kunnen bewoners van de Gandhiwijk vanaf vandaag aanvullen. De uiteindelijke stemming gebeurt tijdens een expo tussen 14 en 30 november.

De Mahatma Gandhiwijk is in volle verandering. Variatie in bouwhoogte, woningen en publiek domein zorgt ervoor dat de wijk een speels en modern karakter krijgt. Het ontwerp zet volop in op groen met grote gemeenschappelijke tuinen, voldoende bomen en privétuinen. De gemeenschappelijke binnentuinen en pleinen zijn ideaal om te sporten, samen te komen of gewoon wat te ontspannen. Een centraal buurtpark is het kloppend hart van de sociale woonwijk.

“Voor de 23 nieuwe paden en 21 nieuwe straten zoeken we samen met de bewoners een nieuwe naam binnen het thema mensenrechten, vrijheid, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Dat we zo’n belangrijke beslissing samen nemen met de Mechelaars die er wonen, is niet meer dan logisch. We trekken letterlijk de wijk in en organiseren infosessies en workshops. Tijdens een expo in november presenteren we de voorstellen en hakken de bewoners de knoop door. Zij hebben het laatste woord!” zegt Patrick Princen, schepen van participatie.

Hoofdassen blijven behouden
Het algemene thema voor de keuze van straatnamen sluit aan bij de bestaande straatnamen die voor de hoofdassen in de wijk behouden blijven: de Mahatma Gandhistraat, Ivo Cornelisstraat, Jozef Verbertstraat en Kardinaal Cardijnstraat. Straatnamen die passen binnen het thema zijn bijvoorbeeld Anna Elena Rooseveltstraat, Nelson Mandelastraat maar ook Vrijheidsstraat en Harmoniestraat. Personen uit de wijk die vroeger veel betekenden, tradities of wijkfeesten kunnen ook als straatnaam gekozen worden. Het Global Fiestaplein bijvoorbeeld.

“De Gandhiwijk onderging een ware metamorfose. Woonpunt Mechelen is er al meer dan 10 jaar aan de slag en in totaal werd er meer dan 130 miljoen euro geïnvesteerd en werden meer dan 700 appartementen en woningen vernieuwd. Huurders worden steeds nauw betrokken bij onze werking via bewonersvergaderingen, flatwachters, kerngroepen en de huurdersadviesraad. Nu kunnen ze ook mee beslissen over de nieuwe straatnamen. In het verleden beslisten de huurders om de naam van de Gandhistraat sowieso te behouden, want mensen zijn terecht trots op waar ze vandaan komen en hoe de wijk er nu uitziet”, aldus Arthur Orlians, voorzitter van Woonpunt Mechelen.

Inschrijven
De infosessies en workshops vinden plaats in Den Abeel op donderdag 1 oktober (14 tot 15 uur) en op woensdag 7 oktober (14 tot 15 uur of 19 tot 20 uur). Medewerkers van de stad zullen het project toelichten en nadien met de aanwezigen mee nadenken over mogelijke straatnamen. De plaatsen zijn beperkt tot 30 personen dus inschrijven is verplicht! Dat kan telefonisch via 015 44 65 90 of via mail naar [email protected].

Bewoners hoeven zich nog niet meteen naar het Huis van de Mechelaar te reppen voor een straatnaamwijziging. De nieuwe straatnamen zullen pas geldig zijn als de wijk helemaal klaar is, in 2022/2023. Stad Mechelen zal hen daarover verder informeren.

www.mechelen.be/gandhi